Små bevegelser i den samlede forbrukertilliten i november

Publisert

Tydelige utslag for troen på landets og egen økonomi.

Forbrukertillitsindeksen (CCI) ligger på omtrent samme nivå som i oktober, opp 0,1 poeng til minus 3,6 poeng, viser novembermålingen til Opinion. CCI ligger fortsatt på et lavere nivå enn i juni og juli, da optimismen var på vei oppover igjen, men den ligger ikke vesentlig lavere enn den har gjort i november de to siste årene. De dramatiske negative utslagene som ble registrert i mars og april har vi ikke sett igjen senere i koronaperioden.

- To av de fire indikatorene som utgjør CCI har hver for seg store utslag fra oktober til november, men de nuller ut effekten av hverandre og bidrar til at forbrukertilliten holder seg stabil, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

- Mens det i oktober var flere som mente at husholdningens økonomi var dårligere enn bedre, sammenlignet med året før, er det omtrent like mange som oppgir dårligere som bedre nå i november. Siden forrige måling er det altså flere som synes at husholdningens økonomi har blitt bedre, sammenlignet med samme tidspunkt for ett år siden. Også troen på egen økonomi om 12 måneder er styrket siden oktober. Fremtidsoptimismen på vegne av egen økonomi har ikke vært sterkere siden februar, altså før koronapandemien for alvor gjorde seg gjeldende i Norge i mars, sier Henrik Høidahl.

- Samtidig med at flere er styrket i troen på husholdningens økonomi, er det markant flere som tror at landets økonomi vil være dårligere om ett år. Denne indikatoren falt markant i oktober, og den fortsetter å falle markant i november. Langt flere tror dessuten i denne målingen at arbeidsledigheten vil være høyere om ett år, sammenlignet med målingen i oktober, sier Høidahl.

Den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av større forbruksvarer, bil, bolig og oppussing kommende 12 måneder har holdt seg relativt stabil siden juni.

Powered by Labrador CMS