Instabank venter sterk vekst i 2021

Publisert

Instabank har i 2020 levert kraftig økning i resultat kvartal for kvartal, og venter at den sterke veksten vil fortsette gjennom 2021. Banken ser store effekter av ny strategi.

Instabank fikk et overskudd før skatt på 19,1 MNOK i fjerde kvartal, mot 17,6 MNOK i tredje kvartal. Veksten gjennom året har vært sterk, første kvartal i 2020 ga et resultat på 7,1 MNOK.

Banken opplever fortsatt ingen negative konsekvenser av pandemien. Kvaliteten i utlånsporteføljen har utviklet seg svært positivt gjennom 2020. Dette ble bekreftet da banken solgte halvparten av den misligholdte låneporteføljen til bokført verdi rett før nyttår. Ved årets utgang var andelen misligholdte lån kun 5,6 prosent, som er betydelig lavere enn for konkurrerende banker.

Salg av låneporteføljen har frigjort kapital, og kombinert med en god kapitaldekning gjør dette at banken kan øke utlån med om lag én milliard NOK i 2021.

– Veksten vil komme innenfor 2. prioritets pantelån, et nytt produkt som er en stor suksess. Sammen med sterk satsing på å være den beste paytech partner for handelsnæringen, har dette allerede endret Instabank fra å være en ren forbrukslånsbank til en diversifisert bank, sier adm. dir. Robert Berg i Instabank.

– Vi har vist evne til raskt å tilpasse banken til nye rammevilkår. Gjennom 2021 vil vi forsterke vår strategiomlegging. Vi skal vokse sterkt på nye områder, samtidig som vi fortsatt skal være en konkurransedyktig bank innen forbrukslån. Våre ambisjoner for 2021 er å øke utlån med 1 milliard NOK og en økning i resultatet med 75 % kan være innen rekkevidde. Det er tøffe mål, men vi anser det som oppnåelig, fortsetter Berg.

Netto utlån viste en svak nedgang gjennom kvartalet, men justert for valutaeffekter og salg av misligholdte lån var veksten 137 MNOK. Den store endring i produktsammensetting har skjedd i Norge. Ved utgangen av 2020 var 25 prosent av bankens utlån i Norge ikke i kategorien forbrukslån.

Powered by Labrador CMS