Ingka Group investerer ytterligere 4 milliarder euro  i fornybar energi

Publisert

Ingka Group kunngjorde i forkant av Earth Day at selskapet vil øke investeringene i fornybar energi med ytterligere 4 milliarder euro. Investeringen skal bidra til å redusere selskapets klimaavtrykk og bidra til en større overgang til et netto nullutslippsamfunn.

I løpet av det siste tiåret har Ingka Group investert 2,5 milliarder euro i fornybar energi via vind- og solkraft, slik at selskapet kan generere mer fornybar energi globalt enn det som forbrukes i egen drift. Den nye investeringen markerer et viktig steg mot 100 % fornybar energi i egen verdikjede, når vi nå går inn i et kritisk tiår for klimaet.  

– Vi er inne i det viktigste tiåret i menneskehetens historie. Klimaendringer er ikke lenger en fjern trussel, og vi må alle gjøre vår del for å begrense global oppvarming til 1,5 °C. Kostnaden for passivitet er altfor høy og gir betydelig risiko for vår virksomhet og for menneskeheten. Vi vet at med de riktige investeringene kan vi være en del av løsningen og redusere innvirkningen på hjemmet vi deler – planeten vår – samtidig som vi sikrer virksomheten vår for fremtiden. For oss er det god forretning å være en god bedrift, sier Jesper Brodin, administrerende direktør i Ingka Group.    

IKEA har forpliktet seg til Parisavtalen og til å bli 100 % sirkulære og klimapositive, for å bidra til å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 °C over førindustrielle nivåer.  Å bytte til fornybar energi samtidig som energieffektiviteten økes, gå over til sirkulær forretningsmodell og gjøre det mulig for folk å leve innenfor planetens grenser, er viktige tiltak for å redusere utslipp.     

– Bruk av fornybar energi på tvers av virksomheten og verdikjeden er en viktig del av vårt bidrag til Paris-avtalen, og ikke minst for å nå våre egne, forskningsbaserte mål. Vi har allerede kommet langt, og i dette kritiske tiåret må vi jobbe sammen for en god overgang til et samfunn drevet av fornybar energi, sier Pia Heidenmark Cook, bærekraftssjef i Ingka Group.   

Investeringene vil i hovedsak gå til vind- og solprosjekter i nye land, og selskapet vil også vurdere nye typer investeringer på områder som energilagring, hydrogendrivstoffutvikling og ladeinfrastruktur. Ingka Group kunngjorde nylig oppkjøpet av 49 % eierandel i åtte solcelle PV-parker i Russland. Energikapasiteten til parkene tilsvarer 160 megawatt, noe som vil gi nok strøm til å drive alle de 17 IKEA-varehusene i Russland, i tillegg til en del av MEGA-kjøpesentrene som er basert rundt om i landet.   

I dag eier og forvalter Ingka Group 547 vindturbiner, 10 solparker i 15 land og 935 000 solcellepaneler på takene til IKEA-varehus og lagre. Dette tilsvarer mer enn 1,7 gigawatt fornybar energikraft.

I tillegg øker IKEA Foundation sin ambisjon i tråd med Parisavtalen og forplikter seg til å investere ytterligere 1 milliard euro de neste fem årene, for å redusere klimagassutslipp. Dette inkluderer å erstatte forurensende energikilder med fornybare, og gi samfunn tilgang til energi.

Powered by Labrador CMS