Høy aktivitet i byggevarehandelen i sommermånedene

Publisert

Byggevarehandelen vokste med 12,3 prosent i 2. tertial 2020 sammenlignet med samme periode i 2019, rapporterer Virke. Veksten ble løftet av et stort oppsving i salget til privatkunder. Proffmarkedet opplevde en svak omsetningsvekst i perioden.

Det har vært høye vekstrater for byggevarenæringen i hele landet. Oppgangen var størst i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag.

− Byggevarehusene har merket sterk vekst i salget til privatkunder gjennom sommeren, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

Som følge av koronaviruset og smittevernstiltakene har nordmenn vridd deler av forbruket fra tjenestekonsum, som reiser og kulturopplevelser, til større varekonsum. Også nærliggende varegrupper som møbel og interiør har hatt sterk vekst i perioden.

− Reisebudsjettene ble for mange stående ubrukt i sommer. Disse pengene har nok mange brukt blant annet til hus og hjem. Med mindre reising har vi hatt tid og anledning til å gjøre arbeid på egen bolig eller hytte, mener Koksvik.

Utsikter til lavere aktivitet i proffmarkedet

Proffomsetningen har gått mer normalt gjennom koronapandemien, med en svak positiv vekst i 2. tertial 2020. Det er utsikter til lavere aktivitet i proffmarkedet fremover. Nedgang i igangsatte boliger og svak utvikling i nyboligmarkedet ventes å påvirke salget til bedriftskundene negativt.

Knut Strand Jacobsen, Konsernsjef i Kesko og styreleder i Virke Byggevarehandel tok også opp temaet i avslutningen på Handelskonferansen til Virke. Jacobsen er bekymret for effekten av korona på lang sikt, og da med tanke på proffmarkedet. Bransjen ser med uro på de mørke skyene i horisonten. Med dette som bakteppe mener Byggevarehandelen det er viktig at å se på tiltak som kan demme opp for en sysselsettingsnedgang i byggenæringen. Et skattefradrag for rehabilitering av bolig (ROT fradrag) er ett tiltak som bransjen mener kan bidra til å holde sysselsettingen oppe i hele verdikjeden i byggenæringen.

− Med et høyt omsetningsnivå i privatmarkedet i 2020 og svake impulser i proffmarkedet, er det utsikter til negative vekstrater for byggevarehandelen i 2021, avslutter Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggvarehandel.

Powered by Labrador CMS