9 av 10 vil kutte matsvinnet sitt

Publisert

86 prosent av de spurte i en ny undersøkelse sier de ønsker å gjøre mer for å redusere matsvinn i hverdagen.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for Too Good To Go blant 1000 respondenter.

Ifølge Matvett og Norsus kastes det årlig 417.000 tonn spiselig mat i Norge, og forbrukere står for hoveddelen av svinnet. Hver av oss kaster i snitt 43 kilo spiselig mat i året.

Motiverte for endring

– Funnene vitner om at folk er motivert til å gjøre endringer, og det er jo første steg på veien til handling. Vi er helt nødt til å få forbrukerne med oss. Hvis ikke klarer ikke Norge å nå målet om en halvering av matsvinnet innen 2030. Men det er så klart flere andre aktører som også må bidra – aktørene i hele verdikjeden for mat, sier Ann-Kristin Raknes Pfründer, daglig leder i Too Good To Go.

Klimaplanen legger ansvaret på bransjen og forbruker

Hun sier det er positivt at regjeringen nå har kommet med en klimaplan, men savner konkrete tiltak for hvordan vi kan kutte matsvinnet.

– Når det gjelder å redusere klimagassutslippene, er det å slutte å kaste mat et av de mest effektive virkemidlene vi har. Klimaplanen bærer preg av å være veldig overordnet, og jeg savner flere konkrete mål og tiltak for hvordan Norge skal gjøre betydelige kutt i svinnet sitt, sier hun.

– Sett i lys av dette blir det enda viktigere at både matbransjen og folk flest bidrar aktivt. Dette handler om alt fra datomerking og smarte emballasjeløsninger til det å bruke opp rester og kjøpe nedprisede varer i butikk, sier Raknes Pfründer, som forteller at Too Good To Go i Norge har et mål om å doble antall dagligvarebutikker i appen i 2021.

– Vi ønsker å bidra til at utviklingen går i riktig retning og at flere butikker setter seg ambisiøse mål for å få bukt med svinnet. Samtidig mener jeg det er viktig å skape engasjement hos forbrukere for at de skal få ordentlig eierskap til tematikken, sier hun.

Bevisste, men kaster matMotivasjonen til å gjøre endringer er ekstra stor blant kvinner og personer i aldersgruppene 26 til 40 år og 18 til 25 år, ifølge funnene. 91 prosent av kvinner og 81 prosent av menn sier de vil gå mer aktivt til verks for å få bukt med hverdagssvinnet.

Videre viser undersøkelsen at 85 prosent av de spurte har et bevisst forhold til det å kaste mat, samtidig som funnene også vitner om at de kaster en del varer. Kun 1 av 5 sier at de aldri kaster mat.

Ikke overrasket

Mette Havre, «restedronning» og leder i Spis opp maten, er ikke overrasket over at folk sier én ting og gjør noe annet.

– Vi liker å tro at vi er litt flinkere til å unngå svinn enn det vi er i praksis. Det henger kanskje sammen med at vi synes det er vondt å tenke på at vi kaster mat. Mange er nok blitt mer bevisste de siste par årene, ettersom miljøsaken har fått mer oppmerksomhet og vi er flere som jobber for å sette matsvinn på agendaen, men det er fortsatt et stykke igjen, sier hun.

Også hun mener at klimaplanen kunne vært tydeligere.

– Forbrukerne står for rundt halvparten av svinnet her til lands, men det er få tiltak i planen som er direkte rettet mot dem. De blir stående veldig alene. I stedet er det blant annet influensere, dagligvarebutikker og matredder-apper som bidrar til å skape nye, positive vaner. Vi har opplysningskontorer for meieriprodukter og kjøtt, men ikke for matredding, og det burde vi kanskje hatt, sier Havre.

Respondentene ble bedt om å ta stilling til noen påstander, blant annet:

Jeg ønsker å gjøre mer for å redusere matsvinn i hverdagen:

Enig: 86

Uenig: 5 %

Usikker: 9 %

Kilde: Norstat for Too Good To Go

Powered by Labrador CMS