Tilbakeslag for forbrukertilliten i august

Ny usikkerhet i august etter mer optimisme i juni og juli.

I august faller forbrukertillitsindeksen (CCI), viser den siste tillitsmålingen til Opinion, et fall som sammenfaller med rapportene om økte smittetall både i Norge og i resten av Europa. I mai registrerte vi et stemningsskifte i troen på egen og landets økonomi i takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet og lavere smitte- og innleggelsestall. Forbrukertilliten økte så markant i juni og endret seg i liten grad i juli, men i august faller den fra minus 1,0 poeng i juli til minus 4,8 poeng nå, som er på et noe lavere nivå enn i mai.

- Det er først og fremst indikatoren troen på landets økonomi om 12 måneder som får seg en alvorlig knekk i august. Den faller med hele 13,8 poeng fra juli til august og er med det igjen på et lavere nivå enn før koronapandemien, som sendte CCI ned til rekordlave nivåer i mars og april, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

- I august er det 45 prosent som tror at landets økonomi vil være litt eller mye dårligere om 12 måneder, mot 31 prosent i juli. 28 prosent tror den vil være litt eller mye bedre, mot 41 prosent i juli, sier Høidahl.

- For de tre andre indikatorene som utgjør CCI er det relativt sett mindre endringer, men både indikatoren egen økonomi nå, sammenlignet med for 12 måneder siden, og troen på egen økonomi om 12 måneder, er svakere i august enn i juli, påpeker Høidahl.

- Den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av bil, bolig, større forbruksvarer og oppussing kommende 12 måneder holder seg på akkurat samme nivå som i juli, som var svakt høyere enn i juni. Kjøpsplanene synes dermed i liten grad å være påvirket av fallende tillit til egen og landets økonomi denne gang, sier Henrik Høidahl.

Powered by Labrador CMS