Konkursene kraftig ned i hele Skandinavia

Publisert

I sterk motsetning til det man skulle tro, går stadig færre bedrifter konkurs. Konkursstatistikken for oktober viser en nedgang på 16,5 prosent for Norge, hele 51 prosent for Sverige, og sensasjonelle 60,4 prosent for Danmark! Analysene, som data- og analyseselskapet Bisnode har utført, viser at korona-krisen heller ikke har medført flere konkurser gjennom året.

Tallene for oktober måned er sammenlignet med samme måned i fjor, og viser en gledelig nedgang. Selv om 2020 er preget av restriksjoner og nedstengninger i de Skandinaviske land, ser det ikke ut til at det gjør at flere bedrifter går overende. I løpet av årets ti første måneder har 11942 aksjeselskaper gått konkurs i Skandinavia. Det er en nedgang på 17,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Det er først og fremst Danmark som drar tallene nedover med en nedgang hittil i år på 38 prosent. Norge har hatt en nedgang på 8,6 prosent, mens Sverige som hadde mange konkurser på våren i år, nå har fått stabilisert tallene til en nedgang på 1 prosent for året som helhet.

Bekymret for ny korona-bølge

Korona-krisen har gitt seg utslag i at mange bedrifter har måttet permittere eller si opp ansatte, og arbeidsledigheten er på et historisk høyt nivå. 8,8 prosent i Sverige, 6,7 i Norge og 4,8 i Danmark.

– Med den høye ledigheten er det svært gledelig at så mange bedrifter ser ut til å overleve krisen. Det er helt avgjørende hvis vi skal få folk i arbeid igjen når pandemien er over, sier Analysesjef Kari Mette Almskog i Bisnode.

– Mange bedrifter i utsatte bransjer har slitt på kanten av stupet lenge nå. Spørsmålet er om disse nå klarer seg gjennom en ny korona-bølge uten at de får statlig støtte som tidligere i år, spør Almskog, som også ser på de lave konkurstallene som en mulighet til å få ned ledigheten:

– Når vi ser at de fleste bedrifter overlever, men ofte ved å kutte i antall ansatte, burde kanskje nye statlige støttepakker knyttes opp mot nyansettelser, foreslår analysesjefen.

Shopper mer

De eneste bransjene som har en viss oppgang i konkursene er innen servering og reiseliv, sier Almskog. Bygg- og anleggsbransjen går for fullt tross korona-krisen, og opplever en stor nedgang i konkursene hittil i år i alle tre land. På tross av nedstenging tidligere i år har varehandel klart seg bra og opplevd få konkurser.

– Når folk reiser mindre, shopper de mer der de bor. Men dette går mer i pluss for Norge enn for Sverige fordi grensehandelen er så godt som stengt ned, forklarer Almskog.

Powered by Labrador CMS