Fall i matvarepriser trakk prisveksten ned

Publisert

Prisfall på matvarer var den viktigste bidragsyteren til å dempe den generelle prisveksten i oktober, viser ferske tall fra SSB. Samlet falt prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer med 0,8 prosent i oktober.

Det er særlig prisnedgangen på frukt, sukkervarer og grønnsaker som bidro til nedgangen. I samme periode økte prisene på varer og tjenester generelt med 0,3 prosent.

− Økte valutakostnader har over tid ført til høyere priser på varer som importeres. Kronen har nå styrket seg noe, og det vises også på prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Matvareprisene går ned fra september til oktober for tredje år på rad. Prisutviklingen følger et fast mønster gjennom året, med typisk nedgang inn mot typiske tilbudsperioder som påske og jul. Samtidig har koronapandemien påvirket dagligvarehandelen de siste månedene.

− Dagligvarebransjen har over tid klart å opprettholde en trygg og effektiv matvareforsyning i hele landet, til tross for en krevende smittesituasjon. Samtidig har pandemien også påført bransjen ekstra kostnader til smitteverntiltak.

Ifølge SSBs tall var tolvmånedersveksten for mat og alkeholdfrie drikkevarer 4,2 prosent i oktober. Konsumprisene, uten avgifter og energivarer økte med 3,4 prosent i samme periode.

− Konkurransen i dagligvarebransjen bidrar fortsatt til å dempe prisutviklingen på matvarer, avslutter Størksen.

Powered by Labrador CMS