Investeringene i detaljhandelen uendret

Publisert

Investeringsaktiviteten i detaljhandelen økte med marginale 0,3 prosent fra 1. til 2. kvartal 2020, viser sesongjusterte tall fra SSB. Etter en betydelig økning i 1. kvartal holdt dermed nivået seg tilnærmet uendret siste kvartal.

Sesongjusterte tall viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 2. kvartal 2020 lå på om lag samme nivå som i 1. kvartal, med en liten oppgang på 0,3 prosent. Nivået har dermed holdt seg stabilt gjennom 1. halvår av 2020 til tross for koronasituasjonen som har preget norsk økonomi.

Ifølge de ujusterte tallene ble det investert 13,3 prosent mer i 2. kvartal 2020 enn tilsvarende kvartal året før. Oppgangen skyldes økte investeringer i biler og andre transportmidler som økte 37 prosent, og maskiner og inventar som steg med 14 prosent. Investeringer i nybygg og rehabilitering falt med 6 prosent fra 2. kvartal i 2019 til 2. kvartal i 2020.

Maskiner og inventar utgjorde nesten to tredeler av de totale investeringene, mens nybygg og rehabilitering utgjorde snaut en tredel. Biler og andre transportmidler utgjorde 6 prosent i 2. kvartal i 2020.

Powered by Labrador CMS