XL-BYGG skal vedlikeholde DNT-hytter

Byggevarekjeden XL-BYGG og Den Norske Turistforening (DNT) inngår et samarbeid om vedlikehold av DNT sine turisthytter rundt om i landet.

Nordmenn har vel aldri vært flinkere til å nyte norsk natur enn hva vi har gjort det siste året. Vi har reist rundt i vårt nærmeste ferieland og oppdaget hvor vakkert Norge er. DNT har 550 hytter fordelt over hele Norge, som er svært populære turmål. Vi nordmenn er et naturelskende folk, og har i over 150 år nytt godt av DNT sine turisthytter. Men disse hyttene vedlikeholder ikke seg selv. Vedlikehold av bygningsmassen har gjennom årene vært tuftet på grunnpilarene i Turistforeningen, nemlig frivillighet og dugnad. Dugnadsarbeidet vil fremdeles stå sentralt i foreningen, men nå trer byggevarekjeden XL-BYGG inn som profesjonell samarbeidspartner på etterslep av vedlikehold. XL-BYGG er sitt ansvar bevisst og blir DNT sin første Hyttepartner.

- Vi gleder oss enormt til dette spennende samarbeidet med XL-BYGG. Bidraget fra XL-BYGG til vårt rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeid er viktig bærekrafts arbeid og en investering i fremtidig turglede, sier generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang.

Samarbeidet innebærer at XL-BYGG går inn i utvalgte rehabiliteringsprosjekter med sine fagfolk som kan byggevarer og norsk byggeskikk. Prosessen skjer ved at DNT sine lokallag søker om midler som forvaltes hos DNT sentralt. Ved tildelte midler bistår deretter lokalt XL-BYGG varehus DNT sitt lokallag med kompetanse, materialer og rehabilitering, mens kjeden sentralt støtter prosjektene økonomisk.

- For oss er samarbeidet med DNT ekstra meningsfylt, siden det er en mulighet til å bidra både med ressurser og fagkompetanse innenfor et fagfelt vi er sterke på - rehabilitering og vedlikehold. Vi gleder oss til å komme i gang, og håper at prosjektene vil gi turglade folk gode opplevelser på hyttene. Kanskje det til og med bidrar til å få flere ut på tur, sier kjededirektør i XL-BYGG, Are Ellingsve.

Powered by Labrador CMS