Virke: Nye grensehandelsgrep er viktig

Publisert

Et flertall i næringskomiteen ber regjeringen skal legge fram en sak for Stortinget som foreslår tiltak for å redusere grensehandelen. Virke Handel mener gjennomslaget er en anerkjennelse av arbeidsplassene og verdiskapingen som skjer i norsk varehandel.

Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

− Koronakrisen har for alvor vist hvor viktig norsk varehandel er for norsk økonomi, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel, og peker på at 350 000 nordmenn jobber i handelsnæringen.

Et flertall i næringskomiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener at Norge bør se til de grepene Danmark har gjort for å få et avgiftsnivå som er likere nabolandenes.

− Frp fikk gjennomslag for gode kutt i grensehandelsavgiftene fra 1. januar i år. Signalene i dag ruster oss for å fortsette kampen for norske arbeidsplasser og verdiskaping, gjennom like konkurransevilkår for butikker på norsk og svensk side av grensen. Det er særlig viktig i en tid med høy ungdomsledighet, siden vi vet at en av fire arbeidstakere under 24 år jobber i varehandelen.

Gjennomslaget er varslet i sammenheng med at Stortingsmelding dagligvare ble lagt frem av næringskomiteen torsdag 21. januar.

Grensehandelsbarometer viktig for å få treffsikre tiltak

Næringskomiteen foreslår i Stortingsmelding dagligvare at regjeringen innen 1. juli 2021 skal utarbeide grensehandelsbarometer som en permanent ordning. Et grensehandelsbarometer vil vise utviklingen i grensehandelen og hva nordmenn kjøper i utlandet.

− Vi trenger mer kunnskap om, for eksempel, hvor stor hamstringen av usunne varer i utlandet faktisk er. Et grensehandelsbarometer vil gi treffsikkerhet i de politiske tiltakene. Derfor er vi glad for næringskomiteens forslag, og ser frem til at Stortinget vedtar det 2. februar, sier Andersen.

Powered by Labrador CMS