Vekst for Instabank, spår at den fortsetter

Publisert

3. kvartal for Instabank var preget av utlånsvekst, synkende utlånstap og billigere innlån. Til sammen ga dette en solid økning i netto resultat fra andre kvartal.

– Vi ser stadig sterkere effekter av vår nye strategi mot en mer diversifisert og balansert utlånsportefølje. Det medfører også en bedre utnyttelse av egenkapitalen, slik at vi kan fortsette å vokse uten å hente mer egenkapital, sier adm. dir. Robert Berg i Instabank.

Kvartalsresultat ble 13,2 MNOK etter skatt, som er nær identisk med resultatet i 3 kvartal 2019, men en sterk økning på 33% fra 2 kvartal inneværende år (9,9 MNOK). Avkastningen på egenkapitalen økte fra 7,7 prosent til 10,2 prosent fra andre til tredje kvartal. Netto utlån økte 220 MNOK, som er et av bankens beste kvartaler noensinne. Nesten all vekst kom i Norge, etter en innenlands nedgang de foregående seks kvartalene.

– Vi gleder oss også over en nedgang i utlånstap, sier Berg.

- Tidlig høst er normalt en periode hvor andel lån i restanse øker, men denne trenden er nå brutt. Andelen utlån i restanse 1-30 dager har særlig falt i Norge, fra 17 % ved utgangen av september i fjor til 11 % i år. Trenden har vart i flere kvartaler, og vi tror at Gjeldsregisteret er medvirkende til bedre kvalitet på utlånsporteføljen.

Instabank har gjennom flere kvartaler fulgt en endret strategi mot en sterkere posisjon som en partner til særlig detaljhandelskjeder. Samtidig har banken lansert viktige, nye produkter, slik som markedets billigste kredittkort og ikke minst lån med sikkerhet i bolig.

– Både lån med sikkerhet i bolig og kort øker sterkt, og vi skal bli enda dyktigere i vårt samarbeid med store merkenavn som Coop og Skeidar, sier Berg.

– Gjennom det siste året har vi bevist det som kanskje er bankens største styrke, at vi raskt evner å fornye oss og endre strategi når rammebetingelsene endres. Derfor tør vi å tro på en betydelig vekst i både utlånsportefølje og resultat de neste årene, og vi tør å si det.

Powered by Labrador CMS