Svakt fall for forbrukertilliten

Publisert

Troen på landets økonomi om 12 måneder har fått seg en knekk. I januar er det omtrent like mange optimister som pessimister.

Årets første tillitsmåling fra Opinion viser at forbrukertillitsindeksen (CCI) faller svakt fra desember til januar. Indeksen viser nå 0,0 poeng, der tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, mens det er minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring.

I januar kan vi enkelt si at det er like mange optimister som pessimister. CCI er nå 1,9 poeng høyere enn for ett år siden, og den ligger 4,0 poeng over gjennomsnittet av de tolv målingene i 2020.

- I desember var CCI positiv for første gang i 2020. Tillitsindeksen var riktignok så vidt på plussiden, men desembermålingen sto i sterk kontrast til de rekordlave nivåene som ble registrert i mars og april da koronasituasjonen var ny og uoversiktlig, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion.

- Indikatoren som i størst grad bidro til en svak positiv CCI i desember, troen på landets økonomi om 12 måneder, går markant tilbake i januar. Av de fire indikatorene som utgjør CCI, er det denne som er årsaken til fallet i januar. De tre andre indikatorene styrker seg, særlig vurderingen av egen økonomi nå sammenlignet med for ett år siden og troen på egen økonomi om 12 måneder.

- Som vi har sett i tidligere krisetider, er forbrukerne mer optimistiske på vegne av egen økonomi enn landets økonomi. Andelen som oppgir at husholdningen sparer litt eller mye er også markant høyere nå enn den var før koronaperioden, sier Henrik Høidahl i Opinion.

- Den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av større forbruksvarer, bil, bolig og oppussing kommende 12 måneder, bedrer seg noe i årets første måned og ligger omtrent på gjennomsnittet av de elleve målingene som er gjennomført siden koronapandemien traff Norge i mars.

Powered by Labrador CMS