Sterk vekst for Instabank

Publisert

Instabank opplevde sterk utlånsvekst i første kvartal, samtidig som utlånstapene fortsatt er lave. Resultatet økte med 160 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2020.

– Vi har et mål om å øke utlån med 1 milliard i 2021. Første kvartal viser at vi er i rute til å klare dette i en periode hvor andre banker viser lav eller ingen vekst, sier Robert Berg, administrerende direktør i Instabank.

Målet om 1 milliard i økte utlån tilsvarer en vekst på nær 35 prosent innen utgangen av året.

– Vi har lykkes med vårt pantelånsprodukt, og Instabank blir en stadig mer diversifisert bank. Vi har fullført vår produktutvikling sammen med Coop Bygg, hvor kundene nå kan velge mellom ulike betalingsmetoder som app, kredittkort eller mobil. Organisasjonen viser stor evne til å tilpasse seg endrede markedsvilkår, og vi vil fortsette å utvikle vår fleksible forretningsmodell. Vi kommer i 2021 til å vise en vekst i resultat som er langt sterkere enn veksten i utlån, med et mål om 13 prosent avkastning på egenkapitalen, fortsetter Berg.

Netto utlån økte med 184 MNOK i første kvartal. Justert for valutaeffekter var utlånsveksten 244 MNOK. Nesten all vekst kommer fra det norske markedet, som nå utgjør 60 prosent av alle utlån. Pantelån, som ble introdusert sommeren 2020, står for hoveddelen av veksten. I første kvartal ble volumet av pantelån mer enn doblet, til 340 MNOK. Det tilsvarer nå 19 prosent av utlånsbalansen i Norge.

Sterk resultatvekst

Overskudd før skatt ble 18,7 MNOK, mot 7,1 MNOK i første kvartal 2020. Etter skatt ble resultatet 14,0 MNOK (5,3 MNOK).

Renteinntektene er stabile, det samme er kostnadsnivået, men tap på utlån er sterkt redusert. Tap utgjør i første kvartal 2,7 prosent av brutto utlån. Den gunstige tapssituasjonen ses i sammenheng med bedre likviditet hos kundene, bedre kvalitet i utlånsporteføljen og økt andel pantelån.

Rentenivået på pantelån er lavere enn på forbrukslån, men dette motvirkes av lavere anskaffelseskostnad, lengre løpetid og lavere tap.

Pantelån vil sammen med utlånsvekst generert gjennom partnere som Coop og Skeidar stå for den vesentlige andelen av veksten fremover. Tap på utlån ventes å forbli moderate.

Powered by Labrador CMS