Rekordlav kredittkortgjeld bekymrer Gjeldsregisteret

Publisert

Den samlede forbruksgjelden i landet er nå rekordlav viser tall fra Gjeldsregisteret. Den har sunket med 20 milliarder siden det første koronatilfellet ble registrert i Norge for ett år siden. Selv om det er gledelig at den private gjelden har gått ned, gir det også grunn til bekymring.

Det er Leading Web Solutions som melder dette i en pressemelding.

Tar pulsen på næringslivet

Ifølge Gjeldsregisteret er samlet ikke-forfalt kredittkortgjeld, den som ikke ennå er rentebærende, en «pulsmåler» på den økonomiske utviklingen i samfunnet. De viser til at kredittkortbruken gir et godt bilde av privatpersoners forbruksvaner i øyeblikket.

Den kraftige nedgangen gjennom året med korona, og ikke minst hittil i 2021, kan tyde på at folk flest bruker kredittkortet langt mindre enn på lang tid.

Fra Gjeldsregisteret pekes det på at det lavere forbruket kan komme av at mange opplever usikkerhet og økonomiske utfordringer nå i den vedvarende korona-situasjonen.

Stengte butikker og uteliv

Mange steder i landet, inkludert Oslo, har de fleste butikkene vært stengt i lengre tid. I tillegg har det vært strenge begrensninger på utelivet, med skjenkestopp i perioder. Nylig ble nye, strenge nasjonale begrensninger innført.

Disse tiltakene fører til mindre forbruk, siden folk rett og slett har mindre mulighet til uteliv og sosiale aktiviteter. Samtidig har det ført til stor økning i netthandel, men tilsynelatende ikke så stor økning at det tilsvarer det som går tapt i fysisk handel i butikker.

Bekymringsfull utvikling

Det at ikke-rentebærende kredittkortgjeld nå er lavere enn den var ved nedstengingen for ett år siden mener Gjeldsregisteret er oppsiktsvekkende, og bekymringsfullt for næringslivet.

Regjeringen har varslet at det i verste fall kan komme enda strengere tiltak, så det er vanskelig å se hvor lenge denne situasjonen vil vedvare. Det gjenstår derfor å se hvor lang og dyptgripende denne økonomiske usikkerheten vil være for samfunnet.

Lavere enn ved første nedstenging

Da den første nedstengingen av samfunnet ble innført i mars 2020 falt forbruksgjelden fra 21,7 milliarder i februar 2020 til 17,6 milliarder i april 2020. Det var da et bunnivå. Deretter ble samfunnet delvis åpnet opp igjen, og forbruket økte samtidig noe. Utover i 2020 lå denne gjelden rundt 20 milliarder. Men i 2021 har den igjen gått kraftig ned, lenger ned enn ved første nedstenging.

I februar 2021 falt nordmenns forbruksgjeld, både kredittkortgjeld og ulike forbrukslån, med 1,5 milliarder, og er nå på rekordlave 153,8 milliarder.

Massive avbestillinger

Etter at regjeringen innførte strenge nasjonale korona-restriksjoner før påsken har overnattingssteder i Norge opplevd massive avbestillinger. Det melder blant andre E24 og Reise Virke.

Mange hoteller og hyttekommuner hadde forberedt seg på å ta imot påsketurister i år, siden det lenge så ut til at påskeferien i år kunne avholdes mer «normalt» enn fjorårets. Nå endres det. Restauranter og hoteller stenger helt eller delvis, og mange ansatte permitteres.

Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret har til enhver tid oversikt over all forbruksgjeld, både fra ulike forbrukslån og fra kredittkort, i norske husholdninger. Det ble opprettet i 2019.

Hensikten med registeret var å gjøre det enklere å holde oversikt over privatpersoners totale gjeldsbyrde, for å på den måten sørge for at færre får ta opp mer lån enn det de til enhver tid klarer å betjene.

Powered by Labrador CMS