NHO: – Kontantstøtten til bedriftene må forlenges

Kompensasjonsordningen til bedrifter, som har tapt mye på koronatiltak, går ut på dato i juni. Nå må den forlenges, ber en av de største landsforeningene i NHO, NHO Service og Handel.

En rekke bedrifter og bransjer sliter tungt, mer enn et år etter koronatiltakene startet. Særlig innen kantine og flyplass-sikkerhet er det fortsatt svært liten aktivitet, mange permitterte og store økonomiske utfordringer, viser NHO Service og Handels medlemsundersøkelser. Derfor er det svært viktig at regjeringen foreslår å videreføre kompensasjonsordningen når de legger frem Revidert nasjonalbudsjett neste uke.

– Kompensasjonsordningen dekker ikke alle tap, men er helt klart et viktig bidrag til å redde mange av våre medlemsbedrifter over på trygg grunn. Derfor ber vi om at ordningen ikke avvikles etter juni, men forlenges – helst ut 2021, om nødvendig, sier administrerende direktør Anne Cecilie Kaltenborn.

Hun understreker at så lenge smitteverntiltakene varer, må også bedriftene få hjelp til å redde arbeidsplasser. Akkurat nå ser det ut til at det vil ta tid før både flyplasser og kantiner er tilbake til normalt nivå.

NHO Service og Handel organiserer tjeneste- og handelssektoren i Norge, og er NHOs nest største landsforening. En rekke bedrifter og deres ansatte er svært hardt rammet av myndighetspålagte smitteverntiltak.

- Vi håper at alle smitteverntiltak snart kan avvikles, men dessverre ser det ut til at vi kan måtte leve med en del tiltak også til høsten. Da må også denne ordningen være der for ellers levedyktige bedrifter, sier Kaltenborn.

Hun minner om at det kun er bedrifter med stort omsetningsfall som får støtte, slik modellen er utformet, og at støtten kun dekker deler av bedriftens faste, unngåelige kostnader.

- Dette er fortsatt å karakterisere som nødhjelp, ikke langsiktig bistand. De myndighetspålagte tiltakene påfører næringslivet helt forskjellige typer tap, og at de som er hardest rammet får en viss kompensasjon for disse økonomiske tapene er både rimelig og rettferdig. Ordningen er dessuten godt tilpasset en gjenåpningsfase ved at kun bedrifter som fortsatt har stort omsetningstap får støtte, understreker Kaltenborn.

Powered by Labrador CMS