Mindre julehandel selv om mange har spart penger under koronakrisen

Publisert

Et flertall på 65 prosent av nordmenn hevder å ha spart penger under covid-19-pandemien, men mye tyder på at norske forbrukere planlegger å bruke mindre penger på årets julehandel enn det handelsstanden forventer, ifølge en fersk internasjonal undersøkelse gjennomført av Capgemini.

Kun en tredjedel av de norske respondentene har spart penger for å handle til jul, mens 38 prosent oppgir at de forventer å bruke mindre enn vanlig på juleshopping i år. Kun 14 prosent oppgir at de planlegger å bruke mer i år enn tidligere.

-Undersøkelsen viser at norske forbrukere ser ut til å ville være mer forsiktige med å bruke penger i år. Usikkerheten knyttet til pandemien gjør naturlig nok at mange bekymrer seg mer enn vanlig. Dette påvirker åpenbart både forbruk og handlevaner, og forsterker trenden med økt netthandel, sier Christian Haune hos Capgemini Invent i Norge.

Blant de norske respondentene oppgir 43 prosent at de vil prioritere å bruke penger på helt nødvendige innkjøp til husholdningen. Blant de norske forbrukerne generelt oppgir 43 prosent at de vil prioritere kjøp av klær, mens 29 prosent vil prioritere elektronikk, og 17 prosent vil prioritere møbler og husholdningsartikler. Kun 11 prosent svarer at de vil prioritere kjøp av sportsutstyr.

Undersøkelsen omfatter respondenter blant både forbrukere og retailvirksomheter i Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, Nederland, Storbritannia og USA.

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober, altså før de siste innstrammingene i smitteverntiltak ble innført i Norge. Samtlige norske respondenter fra handelsstanden har både fysiske og nettbaserte butikker, og representerer bransjer som hjemme-elektronikk, møbler, bokhandel, sport, skjønnhet og velvære, mat og drikke, og klær.

Optimismen i den norske handelsstanden bryter med forbrukernes planer

Norske handelsaktører fremstår langt mer optimistiske enn deres kolleger i øvrige land. Hele 85 prosent av de norske handelsaktørene forventer høyere omsetning denne julen enn i samme periode ifjor, mens kun 46 prosent av retailvirksomhetene i de andre landene forventer det samme.

Forventningene til den norske handelsstanden synes å være betydelig høyere enn forbrukernes planer for årets julehandel:

-Når en såpass stor andel som 38% av forbrukerne planlegger redusert handel og 43% vil begrense pengebruken til det aller mest nødvendige, samtidig som 85 prosent i handelsnæringen forventer økning i omsetning, tyder det på et gap mellom næringens forventninger og forbrukernes intensjoner. Samtidig ser vi gledelig nok at de fleste norske handelsvirksomheter kraftig forsterker satsingen på kundeopplevelse i forbindelse med netthandel, for å møte økt etterspørsel fra forbrukerne i den kanalen, sier Haune.

Nesten halvparten av norske forbrukere (46 prosent) uttrykker bekymring for helserisiko ved handel i fysiske butikker, en andel som kan antas å ha økt siden undersøkelsen ble gjennomført i oktober. Mens for eksempel 47 prosent i oktober oppgir at de handlet i fysisk butikk under Black Friday i fjor, oppgir kun 35 prosent at de vil gjøre det i år. Undersøkelsen viser også at handelsstanden vil øke størrelsen på sine rabatter både i fysiske butikker og online, sammenliknet med samme periode i fjor. Økningen i rabattene vil være større online enn i fysisk butikk, hvilket igjen vil styrke kanalglidningen i favør online. I undersøkelsen svarer handelen at de i år vil ligge på et snitt rabattnivå på 33 prosent, hvilket er i tråd med snittet fra landene represtentert i undersøkelsen. På spørsmål til de norske forbrukerne om hva de mener ville vært riktig rabattnivå under årets julehandel er svaret 44 prosent rabatt. Dette er også på snittet i undersøkelsen, men det er kun i Frankrike og i USA at forbrukerne scorer høyere på hva de mener burde være riktig rabatt, og begge disse landene er truffet langt hardere av pandemien enn Norge. I Tyskland er forbrukernes oppfatning av riktig rabattnivå til sammenligning på 33 prosent.

Fakta om undersøkelsen

Intervjuene ble gjennomført på nett av Sapio Research på vegne av Capgemini i oktober 2020. Retail-undersøkelsen ble gjennomført blant totalt 851 ledere i Storbritannia, USA, Tyskland, Frankrike, Nederland og Skandinavia, i selskaper med minst 250 ansatte. Forbrukerundersøkelsen ble gjennomført blant 6588 respondenter på tvers av de samme landene (på overordnet nivå har retail-undersøkelsen en nøyaktighet på ± 3.4% på 95% tillitsgrad antatt et resultat på 50%, mens forbrukerundersøkelsen har en nøyaktighet på ± 1.2% på 95% tillitsgrad antatt et resultat på 50%). I den norske delen av undersøkelsen er det 20 retail-aktører som deltok, mens det i forbrukerdelen er 206 norske respondenter.

Powered by Labrador CMS