Forbrukertillitsindeksen gjør kraftig byks fremover i mars

Publisert

Det viser målingen som Opinion har gjennomført i dagene ett år etter den første nedstengningen av Norge som følge av koronapandemien.

CCI styrker seg med 2,6 poeng fra februar til mars, og er nå på 2,8 poeng, det høyeste nivået siden september 2017.

Tillitsindeksen har ikke vært negativ siden november i fjor, men det er i mars vi ser en markant økning i optimismen og troen på at egen og landets økonomi vil være bedre om 12 måneder, sammenlignet med i dag.

Indikatoren for tilliten til landets økonomi om 12 måneder har ikke vært sterkere siden juni 2011.

– Det var fra februar til mars i fjor at forbrukertillitsindeksen falt som den aldri hadde gjort før, og fallet fortsatte i april Verken den internasjonale finanskrisen i 2008 gjelds- og eurokrisen i EU i 2011 eller oljepriskrisen i 2014 2015 førte til et så plutselig, markant og dypt fall i forbrukertilliten i Norge, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

– En forskjell mellom koronakrisen, som dessuten er så mye mer enn en økonomisk krise, og de andre større økonomiske krisene på 2000 tallet, er at reaksjonen på koronakrisen var umiddelbar og sjokkartet. Responsen på de andre krisene utviklet seg noe mer over tid, selv om vi også der, spesielt under finanskrisen, så noen store utslag fra måned til måned, sier Høidahl.

– Store befolkningsgrupper fikk relativt raskt tilbake tilliten til økonomien etter at koronakrisen var et faktum. Allerede i mai registrerte Opinion et stemningsskifte i takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet, publiseringen av lavere smitte og innleggelsestall og fremleggelsen av omfattende økonomiske tiltakspakker. Siden det har det vært noen tilbakeslag i forbrukertilliten, men nå er det adskillig mer fremtidstro å spore, sier Høidahl.

Powered by Labrador CMS