Forbrukertilliten er nå høyere enn før koronakrisen

Publisert

Forbukertilliten (CCI) har økt markant etter det dramatiske fallet i mars og april.

Forbrukertillitsindeksen falt dramatisk fra februar til mars og videre i april, til sitt laveste nivå i tidsserien fra 2007. Men mai- og junimålingen til Opinion har vist at tilliten har økt markant.

– Vi registrerte et stemningsskifte i mai i takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet og publisering av lavere smitte og innleggelsestall. Tilliten øker markant også fra mai til juni, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

I juni er CCI på minus 0,8 poeng Det er en økning på 3,6 poeng fra mai.

Indeksen er nå 1,8 poeng høyere enn i februar, måneden før koronakrisen inntraff, og den er 1,9 poeng høyere enn på samme tid i fjor.

– Alle de fire indikatorene som utgjør CCI øker fra mai til juni, to av dem signifikant. De to indikatorene er troen på landets økonomi om 12 måneder, som har den klart sterkeste økningen, og troen på egen økonomi om 12 måneder. Begge disse indikatorene økte også signifikant fra april til mai, sier Henrik Høidahl.

– Det er store utslag de tre siste målingene. For eksempel er det i juni 45 prosent som tror at situasjonen for landets økonomi om 12 måneder vil være litt eller mye bedre, mot 41 prosent i mai og 33 i april. 32 prosent tror landets økonomi vil være litt eller mye dårligere, mot 42 prosent i mai og 57 prosent i april, opplyser Høidahl.

Den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av bil, større forbruksvarer, bolig og oppussing kommende 12 måneder, øker også.

For bare to måneder siden var kjøpsindeksen lavere enn den var både under finanskrisen og i den ganske lange perioden etter oljeprisfallet i juni 2014.

Powered by Labrador CMS