CCI: Optimismen har fått fotfeste utover våren

Forbrukertillitsindeksen gjorde et solid hopp fra februar til mars og videre fra mars til april. I mai går den kun beskjedent tilbake, fra 4,9 poeng i april til 4,4 poeng denne måneden, viser den ferske tillitsmålingen til Opinion.

– Optimismen som ble registrert utover vinteren og våren samsvarte godt med stadig flere vaksinerte og signaler om lysere utsikter for koronasituasjonen i 2021. Til tross for nye nasjonale og lokale smittevernrestriksjoner de siste månedene, synes forbrukerne å ha god og økende tro på norsk og egen økonomi ett år fram i tid, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

– Store deler av 2020 var preget av til dels sterk usikkerhet knyttet til landets og egen økonomi, spesielt den første tiden etter at Norge stengte ned i mars, da CCI falt dramatisk Den kraftige nedturen for indeksen ble derimot nokså kortvarig I januar og februar hadde CCI klatret til rundt nullpunktet, før den i mars og april styrket seg markant Optimismen holder seg i mai, sier Høidahl

Av de fire indikatorene som utgjør forbrukertillitsindeksen, er det indikatoren for innkjøp av større forbruksgoder de kommende 12 månedene, sammenlignet med de siste 12 månedene, som øker markant Den er nå på sitt høyeste nivå på over seks år.

– Selv om indeksen for arbeidsledighet ikke er en del av hovedindikatoren, er det verdt å merke seg at den faller for femte måned på rad og er på et rekordlavt nivå Det vil si at stadig flere tror at arbeidsledigheten i landet vil være lavere om ett år Det illustrerer den rådende optimismen, sier Høidahl

Den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av større forbruksvarer, bil, bolig og oppussing kommende 12 måneder, går noe ned fra april til mai, men den ligger høyere enn gjennomsnittet av målingene de siste fem månedene, og høyere enn hver av de 12 enkeltmålingene i 2020.

Powered by Labrador CMS