Bråstopp for grensehandelen i 2020

Publisert

Av Jarle Kvile, SSB

Strenge reiserestriksjoner i store deler av 2020 satte stopper for nordmenns grensehandel. Sammenlignet med rekordåret 2019 dro vi på 8 millioner færre dagsturer til utlandet, og handlet for over 14 milliarder kroner mindre.

Nye tall fra statistikken grensehandel viser at nordmenn brukte i underkant av 2 milliarder kroner på grensehandel i 2020. Dette er hele 88 prosent mindre enn året før.

– Beløpet er mindre enn vi har brukt på grensehandling hvert eneste enkeltkvartal de siste ti årene, sier rådgiver Guro Henriksen.

Hovedårsaken er naturligvis at fjoråret var preget av strenge reiserestriksjoner fra midten av mars. Sverige har tidligere meldt om enorme tap i grensehandelen under pandemien.

– Selv om det ble lettet noe på reiserestriksjonene i kortere perioder i løpet av sommeren, ble grensehandel som aktivitet mer eller mindre borte for nordmenn flest i 2020. At vi ikke har hatt mulighet for å handle over grensene ser vi tydelig i detaljhandelen, hvor det ble satt flere rekorder gjennom fjoråret, sier Guro Henriksen.

Tall fra detaljomsetningsindeksen viser at mange brukte penger i Norge isteden. Omsetningsvolumet for detaljhandelen samlet økte med 7,7 prosent fra 2019 til 2020, og det var særlig veksten i dagligvarebutikker som stod for økningen.

Fortsatt flest turer til Strömstad

De få dagsturene som likevel ble gjennomført gikk til de samme stedene som vanlig. Litt under halvparten av dagsturene, og litt over halvparten av beløpet vi brukte, var i Strömstad. Denne andelen har holdt seg noenlunde stabilt de siste ti årene. Det var en liten nedgang å spore på både reiser og handlebeløp til Charlottenberg og Töcksfors, og en liten oppgang til andre steder i Sverige. Tallene viser imidlertid tydelig at Sverige fortsatt var nordmenns foretrukne destinasjon for dagsturer i 2020. Mindre enn én av ti reiser ble foretatt til andre land.

Nedgangen fortsatte i 4. kvartal

I sommer lettet myndighetene på reiserestriksjonene i en kort periode, og det var mulig å reise til utlandet uten krav om karantene ved hjemkomst. Dette førte til en liten økning i grensehandelen for 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal. Mot slutten av året ble det igjen innført strenge reiserestriksjoner, som førte til at grensehandelen igjen stoppet nesten helt opp i 4. kvartal.

Før pandemien grensehandlet mange nordmenn for store beløp i førjulstiden, og dette har resultert i høye tall for grensehandel i tidligere 4. kvartal. I 2020 ble det annerledes. Det ble grensehandlet for kun for 53 millioner kroner, hele 98 prosent mindre enn samme periode året før.

Powered by Labrador CMS