Amazon tilbyr 125.000 fast ansettelse

Publisert

Amazon vil konvertere 125 000 av til sammen 175 000 midlertidige stillinger som er opprettet siden mars til faste stillinger, hvis de ansatte ønsker å forbli hos Amazon på sikt.

– I mars kunngjorde vi ansettelse av 175.000 stillinger i verdikjeden vår for å hjelpe lokalsamfunnene og holde flest mulig mennesker i arbeid under COVID-19-pandemien, heter det på The Amazon Blog.

– Som andre selskaper, hyret vi inn disse personene til midlertidige stillinger for å møte en kraftig økning i etterspørselen. Mange hadde håp om å komme tilbake til sine tidligere selskaper når statene begynte å åpne opp igjen.

Nå som det langsiktige bildet er blitt tydeligere, åpner vi nå for at 125.000 av de som kom midlertidig til oss, kan bli hos oss i Amazon og gå over til vanlig heltidsjobb med start i juni.

Amazon tilbyr en lønn på minimum $ 15 i timen og tilgang til opplæringsprogrammer som kan være springbrett til en karrierevei hos Amazon eller i andre selskaper.

– Vi håper at muligheten så mange mennesker får til å være i Amazon over tid bidrar til å avhjelpe belastningen med høy arbeidsledighet over hele USA, ettersom vi alle jobber sammen for å kjempe oss gjennom denne krisen.

Powered by Labrador CMS