Erstatter postkontor med flere Post i Butikk

Posten Norge fortsetter omlegging av postkontor til Post i butikk. 25 postkontor vil innen utgangen av 2022 bli erstattet med flere Post i butikk. ‘

Bortfallet av bankavtalen med DNB og tiltakende fall i brevvolumene er hovedårsaken. Post i butikk har blitt populært etter at Posten startet omleggingen i 2001. Tilbudet gir bedre tilgjengelighet og utvidede åpningstider.

Markedet for posttjenester er i endring. Posten har de siste 20 årene lyktes godt med å omstille virksomheten i takt med digitaliseringen av samfunnet og endrede kundebehov.

- Når Posten fra september mister muligheten til å tilby banktjenester fra DNB og nedgangen i brevvolumene tiltar, fører det til redusert aktivitet og inntekter for postkontorene. Dette må vi tilpasse oss, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten Norge.

Utvider for å møte pakkevekst

Posten opplever på den annen side økt etterspørsel etter pakketjenester som følge av vekst innen netthandel.

-Pakkeveksten møter vi med å tilby kundene større valgfrihet og nye selvbetjeningsløsninger. For å øke tilgjengeligheten vil Posten erstatte postkontorene med flere Post i Butikk og utvide med nye pakkeutleveringssteder som f.eks. Pakkebokser. Pakkebokser utplasseres der folk bor og ferdes og kan benyttes hele døgnet, sier Pettersen.

Han viser til at dagens 25 postkontor vil bli erstattet med ca 100 nye utleveringspunkter når vi ser summen av Post i butikk, pakkebokser og andre utleveringsløsninger.

Bruker tid på omstilling

Omleggingen av 25 postkontor vil berøre 170 medarbeidere (132 årsverk) og skal gjennomføres i løpet av to og et halvt år.

- Vi har gode erfaringer i omstillingsarbeidet med å bruke tid og sikre gode prosesser mot medarbeidere og tillitsvalgte. Postens omstillingsavtale og virkemiddelpakke ligger til grunn i prosessen, sier Pettersen.

Tentativ plan for omlegging

Følgende postkontor planlegges avviklet innen utgangen av 2022. Det kan skje endringer i planene blant annet som følge av mulighetene for å få gode og lønnsomme lokale løsninger som erstatning for postkontorene.

Disse postkontorene erstattes med Post i Butikk:

Arendal postkontor, i november 2020

Sandvika postkontor, i desember 2020

Bergen Sentrum postkontor, i mars 2021

Trondheim Sentrum postkontor, i april 2021

Hamar postkontor, i mai 2021

Gjøvik postkontor, mai 2021

Alta postkontor, i mai 2021

Lysaker postkontor, i juni 2021

Skien Sentrum postkontor, i juni 2021

Ski postkontor, i september 2021

Kristiansand postkontor, i september 2021

Alnabru bedriftsssenter, i september 2021

Molde postkontor, i september 2021

Etterstad postkontor, i oktober 2021

Bodø postkontor, i oktober 2021

Stjørdal postkontor, i februar 2022

Høyden postkontor, i februar 2022

Strømsø postkontor, i mars 2022

Elisenberg postkontor, i april 2022

Sandnes postkontor, i mai 2022

Harstad postkontor, i mai 2022

Asker postkontor, september 2022

Stavanger Sentrum postkontor, september 2022

Rodeløkka postkontor, september 2022

Tromsø postkontor i oktober 2022

Powered by Labrador CMS