Stefan Lebrot i ELON og Anneli Sjöstedt i Electra tar hverandre i hendene etter at fusjon mellom de to elektronikkjedene er besluttet.
Stefan Lebrot i ELON og Anneli Sjöstedt i Electra tar hverandre i hendene etter at fusjon mellom de to elektronikkjedene er besluttet.

ELON og Electra fusjonerer – også norske ELON-butikker skal merke at de er med i Nordens største kjede

De to elektronikkjedene ELON og Electra fusjonerer og får over 900 butikker i Norden. De norske ELON-butikkene skal få merke at de er mer attraktiv for leverandørene.

Publisert

ELON og Electra slås sammen til ett selskap og vil få en omsetning på 6 milliarder SEK og ha mer enn 900 butikker i Norden. De to elektronikkjedene har samarbeidet siden 2019. De tre gevinstene som fusjonen i følge pressemeldingen skal gi, er økt tilstedeværelse, større produktsortiment og bredere tjenestetilbud. Det er estimert kostnadsnbesparelser på 50 millioner SEK i løpet av en femårsperiode.

Asle Bjerkenbakke er sjef for ELON i Norge. Overfor Retailmagasinet bekrefter han at fusjonen også vil merkes i den norske virksomheten:

Asle Bjerkebakke er sjef for ELON i Norge.
Asle Bjerkebakke er sjef for ELON i Norge.

– Det har stor betydning for de norske butikkene. Vi har et stort uutnyttet potensial innenfor kategoriene lyd & bilde, data og telematikk. Bransjen er volumdrevet og gjennom sammenslåingen med Electra vil vi, sammen med de øvrige nordiske landene, bli en langt mer attraktiv part for leverandørene, sier han.

Han legger til at det vil være em fordel for de norske aksjonærene at verdien av deres investeringer i større grad vil bli markedsbasert.

ELON Holding vil eie 65% i det nye selskapet. Stefan Lebrot, konsernsjef i ELON, kommenterer:

– Gjennom å danne et felles selskap med Norden som marked slår vi sammen to kompletterende og velfungerende selskaper til en enhet de vi kan nå nye høyder. Vår målsetting er å bli den ledende butikkjeden i Norden der vi kan tilby kunden alle produktene for hjemmet. Det felles selskapet har alle forutseninger for å lykkes med å oppnå det målet.

Powered by Labrador CMS