– Gjennom sommeren må flere tusen arbeidsgivere ta det vanskelige valget mellom å gå til oppsigelser eller å ta tilbake permitterte, påpekte adm. dir. Ivar Horneland Kristensen i Virke på dagens konjunkturseminar.

Virke: Hver femte permittering kan bli en oppsigelse

Bare halvparten av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen opererer på tilnærmet full maskin, viser nye analyser fra Virke. Derfor frykter Virke høy arbeidsledighet fra flere av næringene der 1,4 millioner nordmenn jobber.

Permitteringsnivåene er skyhøye i de hardest rammede delene av handels- og tjenestenæringen. Over halve arbeidsstyrken innenfor opplevelser og husholdningsrettede tjenester er fortsatt permittert. Det samme gjelder hver femte arbeidstaker i deler av faghandelen. I alt 172.000 personer står i en uavklart arbeidssituasjon.

– Gjennom sommeren må flere tusen arbeidsgivere ta det vanskelige valget mellom å gå til oppsigelser eller å ta tilbake permitterte. Våre analyser viser at hver femte permittert i handels- og tjenestenæringen kan bli en oppsigelse. Vi frykter at dette kan føre til høy ledighet, sier Ivar Horneland Kristensen, på Virkes konjunkturseminar i dag.

Lang vei til økt aktivitet

Fire av ti virksomheter i handels- og tjenestenæringen kan ikke kan drive lønnsomt på nåværende aktivitetsnivå, viser tall fra Virke.

– Virksomhetene forsøker full drift, men har ikke fullt oksygenopptak. Selv om de holder åpent og øker aktivitetsnivået, er det ikke tilstrekkelig å bare gå på halv eller tre-kvarts maskin. Da løper kostnadene, selv om inntektene ikke strekker til. Det bygger seg opp et underskudd som ikke er bærekraftig over tid, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Smitteverntiltakene begrenser aktiviteten i mange bransjer.

– Det er for tidlig å skru av respiratoren, fordi det er fortsatt et stort behov for politiske hjelpetiltak, som lønnstilskudd og utvidelse av permitteringsreglene til 52 uker, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Vinnere og tapere under koronakrisen

Norske husholdninger brukte 35 mrd. kroner mindre i april og mars sammenlignet med samme periode i fjor. Koronakrisen har gjort noen bransjer til vinnere, mens andre må vurdere oppsigelser.

– Bransjene som har kommet best ut av koronakrisen er de som skaper verdier ved å selge ting til mennesker, helst ting som kunden ikke først trenger å teste, som dagligvarer, byggevarer, elektronikk, møbler og ting til hus og hjem. Korona-taperne er de som skaper verdier ved å samle folk og selge ting som gjerne må testes, som klær, sko og smykker, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Powered by Labrador CMS