Ny Virke-sjef på plass

Ivar Horneland Kristensen er den nye toppsjefen i Virke.

Publisert

Som leder i Virke vil Ivar Horneland Kristensen ta over en stor og voksende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Med over 21 000 virksomheter som medlemmer, er hovedorganisasjonen en betydelig interessepolitisk aktør i Norge.

– Det har vært en omfattende og god rekrutteringsprosess. Styret har sett etter fremtidens leder for fremtidens hovedorganisasjon. Vi er trygge på at Kristensen er rette mann. Han har både inngående forståelse for partssamarbeidet i norsk arbeidsliv, bakgrunn fra næringslivet, og utstrakt erfaring med å sikre gode relasjoner med varierte interessentgrupper, sier Nils Sund, styreleder i Virke.

– I tillegg til å være en sterk representant for medlemmene utad, skal Virkes leder også være en samlende og nyskapende leder innad og en god match til Virkes verdier. Få mennesker kan krysse av for alle disse ferdighetene, men det kan Ivar Horneland Kristensen, sier styrelederen.

Med overgangen til Virke, tar Kristensen steget over fra arbeidstakersiden til arbeidsgiversiden. Han leder nå Tekna, som er Norges største akademikerorganisasjon med over 74.000 medlemmer.

– Styret i Virke har enstemmig gått inn for Ivar Horneland Kristensen som ny Virke-sjef. Han er en sterk og fremoverlent leder som vil representere medlemmene på en utmerket måte, sier Nils Sund.

En leder for det nye arbeidslivet

Hovedorganisasjonen Virke representer handelen, ideell sektor, kunnskap- og teknologibedrifter, samt kultur- og servicenæringer i Norge.

– Jeg skal vise meg tilliten verdig ved å styrke og befeste Virke som en slagkraftig støttespiller for næringslivet, sier Ivar Horneland Kristensen.

– Vi ser konturene av et nytt arbeidsliv, med digitalisering og nye kompetansebehov som kraftige endringsdrivere. Da er Virke et spennende sted å være - for det er innen Virkes sektorer, i handels- og tjenestenæringene, at mange av de nye arbeidsplassene vil skapes i Norge. Men det forutsetter rammebetingelser som bidrar til vekst og investeringer i nyskaping. Det skal jeg jobbe for, sammen med de mange dyktige menneskene i Virke, sier Kristensen.

Ivar Horneland Kristensen vil ta over stillingen som administrerende direktør i Virke etter Vibeke Hammer Madsen som går av til høsten etter 16 år som leder av organisasjonen. Lederbyttet skjer 8. oktober.

Powered by Labrador CMS