Harald Jachwitz Andersen er direktør for Virke Handel. Foto: Virke

Krever sterkere lut for kompetanseutvikling i handelen

Virke og HK i Norge mener stortingsmeldingen om handelen er tynn på kompetanse-tiltak. Nå utfordrer de regjeringen til å gå inn for et målrettet treparts bransjeprogram for å sikre at opplæringen blir tilpasset handelsnæringenes behov.

Publisert

− Stortingsmeldingen om handelen er dessverre altfor tynn og generell på kompetanse-tiltak. For å sikre kompetanseutvikling for de ansatte i handelen utfordrer vi nå, sammen med HK i Norge, regjeringen til å spisse kompetansetiltakene i handelen. Hele 13 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber i handelen, en næring som står ovenfor enorme omstillinger. Spissede kompetansetiltak vil være et godt bidrag for å gjennomføre en vellykket omstilling, derfor må regjering komme på banen, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel, det største området innen Virke som er handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Stortingsmeldingen for handel debatteres i Stortinget i dag. Trine Lise Sundnes, forbundsleder for HK i Norge, håper regjeringen nå vil støtte merknaden fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om at handelen trenger kompetansehevende tiltak straks.

Trine Lise Sundnes er forbundsleder for HK i Norge.

− HK i Norge og Virke ber regjeringen støtte merknaden fra de rødgrønne, da denne er i tråd med vårt forslag om et målrettet bransjeprogram. Vi mener regjeringen må komme med sterkere lut for å styrke kompetanseutvikling i handelen. Økt internasjonal konkurranse, endret kundeadferd, og krav til bærekraft vil ikke bare effektivisere bort oppgaver, men også skape behov for ny kompetanse og omstilling av de som er ansatt i næringen, sier lederen for det nest største fagforbundet innen privat sektor.

Powered by Labrador CMS