Direktør for Virke Faghandel, Bror William Stende, er bekymret for at hvert tredje kjøp på nett går til utenlandske aktører.

Hvert tredje nettkjøp forsvinner ut av landet

Norske forbrukere legger stadig mer av handlekronene på nett igjen i utenlandske nettbutikker, om lag hver femte krone.

Publisert

– Vi er bekymret for at norske handelsvirksomheter står igjen som tapere, sier Bror William Stende, direktør for Faghandel i Virke.

350-kronersgrensen trigger utenlandskjøp

Nye tall fra Virkes eHandelsbarometer viser at hver femte krone som legges igjen i varehandelen på nett, går til utenlandske aktører. Innen kategorien accessoirer er andelen enda høyere, der går 50 prosent av nettomsetningen til utenlandske nettbutikker. Det går også frem av studien at nordmenn handler mer i utenlandske nettbutikker når beløpet er lavt. Mer enn halvparten av alle nordmenn handler i dag i utenlandske nettbutikker, og i antall transaksjoner handler nordmenn mer i utlandet enn i Norge.

– 350-kronersgrensen for netthandel må derfor ned i null. Det er en håpløs særfordel som gir utenlandske aktører særfordeler foran de norske, sier Stende.

– Vi opplever det spesielt bekymringsfullt at utenlandshandelen er såpass i høy i en periode med lav kronekurs. Styrker den norske kronekursen seg, er det klart at nordmenn vil handle enda mer i utenlandske nettbutikker, fortsetter han.

Norske butikker må skjerpe seg

I tillegg til 350-kronersgrensen som trigger kjøp når innkøpsprisen er lav, viser en nylig studie fra PA Consulting at norske retailkjeder, sammenlignet med svenske, danske og britiske, er elendige på det vi kaller omnikanal. De norske butikkjedene skårer dårlig på at de har ulikt varesortiment og ulike priser på nett og i butikk, manglende mulighet til retur av nettkjøp i butikk, dårligere nettsider og at de er dårligere i sosiale media,viser undersøkelsen. I tillegg har fortsatt 4 av 10 butikkjeder ikke nettbutikk, viser tall fra Virke.

– I dag forventer forbruker at man også er tilgjengelig på nett, ikke bare er tilstede fyisisk. Nordmenn gjør stadig mer av resarchen sin etter produkter på nett. Minste krav er da i hvert fall å ha en hjemmeside eller være tilstede på sosiale media, slik at kunden kan finne ut at du eksisterer, sier Stende.

– Skal norske butikkjeder vinne kampen om kunden på en stadig mer global konkurransearena, må de også bli bedre på å sette i kunden i fokus og skape en så sømløs handleopplevelse for kunden, avslutter han.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS