Åker E6 favner et tomtearel på totalt 160 mål og vil fullt utbygd fylles med 200.000 kvm BRA bygningsmasse, (som primært vil huse primært plasskrevende handel. (Foto: Tema Eiendom)

Storhandel i Åker E6 handelspark

Det blir storhandel i dobbelt forstand ved utbyggingen av Åker E6 handelspark i Ringsaker. Her er det god plass til plasskrevende handel, i tillegg til veiservice og servering. Etter en investering på totalt tre milliarder kroner i handelsparken, dukes det for nettopp stor handel midt i Innlandet.

Publisert

Åker E6, som eies av Tema Eiendom AS, favner et tomtearel på totalt 160 mål sør for IKEA Nydal, ved E6. Fullt utbygd får handelsparken 200.000 kvm BRA bygningsmasse (når ytterligere tomteareler i parken er fedigregulert). Bygningene vil altså huse primært plasskrevende handel.

Byggmakker i gang

Det er allerede i gang bygging av et Byggmakker-varehus på 4500 kvm:

– Det blir kort midlertidig flytting for Byggmakker, som holder til i midlertidige lokaler på nabotomten i handelsparken. Rammesøknad er godkjent og byggearbeidene starter om kort tid. Byggmakkers nye varehus vil etter planen åpne innen utgangen av året, opplyser adm.dir. Reinert Seljeskog til Retailmagasinet.

Biltema neste

En annen stor aktør, Biltema, legger opp til å bygge et varehus på 7500 kvm. – Det betyr av Biltema Hamar får samme størrelse som kjedens varehus i Gjøvik og Lillehammer. Rammesøknad er under behandling, opplyser Seljeskog. – I tillegg er vi i gode forhandlinger med andre aktører innen kategorien ‘storhandel’, uten at jeg kan nevne navn på nåværende tidspunkt.

Også serviceforetak

Varehusene vil bli komplettert med serviceforetak i handelsparken. Det gjelder spesielt veiservice og servering, sier Reinert Seljeskog.

Ferdig utbygd vil det være investert til sammen tre milliarder kroner i Åker E6 handelspark

Største handelspark mellom Oslo og Trondheim

På egen hjemmeside beskriver handelsparken utbyggingsprosjektet slik:

«Åker E6 (tidligere Ringsaker Handelspark) blir den største Handelsparken mellom Oslo og Trondheim med ca. 100.000 kvm bygningsmasse (BYA). Parken ligger i hjertet av Innlandet godt synlig ved «hovedpulsåren» E6, som i 2020 vil stå ferdig som en moderne firefelts motorveg hele veien fra Mjøsbrua til hovedstaden. IKEA, OBS! og øvrig handelstilbud ligger i umiddelbar nærhet, i tillegg til at Hamar sentrum bare er noen minutter unna. 260 000 personer kan nå Åker Handelspark på under 60 minutter!

Åker E6 skal bygges som en framtidsrettet handelspark med vekt på miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Det materialiserer seg i eks. solcellepanel på tak, BREEAM-sertifiserte bygninger og ladestasjoner for el-biler, samtidig som det satses på grønne, beplantede soner.»

TEMA EIENDOM AS

Tema Eiendom AS er Innlandets største eiendomsselskap som driver utleie av næringseiendommer i 12 kommuner: Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Gausdal, Nord-Fron, Ringsaker, Stange, Elverum, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Nord-Aurdal kommune.

Selskapet eier og forvalter 100 eiendommer fordelt på ca. 290.000 kvm og med over 600 leieforhold.

God lønnsomhet

I fjor hadde Tema Eiendom AS, som nå eier handelsparken Åker E6 100 prosent, driftsinntekter på i underkant av 280 millioner kroner, hvor leieinntektene utgjorde brorparten (200 millioner). Estimert resultat før skatt blir på ca. 120 millioner, opplyser adm.dir. Reinert Seljeskog til Finansavisen.

I år budsjetterer Tema Eiendom med status quo for omsetning, men med en liten resultatnedgang (106 millioner).

Reinert Seljeskog (Foto: Tema Eiendom)

Powered by Labrador CMS