Urban Jungle satser videre og ansetter Magnus Reite som leder for bygulvsutvikling. (Foto: Urban Jungle)
Urban Jungle satser videre og ansetter Magnus Reite som leder for bygulvsutvikling. (Foto: Urban Jungle)

Ny leder i Urban Jungle

Magnus Reite er ansatt som leder for bygulvsutvikling i Urban Jungle Consulting og vil inngå i konsernets ledergruppe. Ansettelsen er et direkte resultat av økende oppdragsmengde og konsernets vekstplan for årene fremover.

Publisert

Det skriver selskapet i en pressemelding: Med ansettelsen av Magnus Reite vil fokuset fremover være å videreutvikle konsernets rådgivningsplattform for innovative bygulvsprosjekter i Norge. Reite har lang erfaring innen bygulvsutvikling og har de seneste fem årene hatt ledende roller i konsernet innen kjøp, utvikling, utleie, og aktivisering. Reite kommer fra stillingen som leder for Urban Jungles utleieteam.

Gode bygulv skaper merverdier

Vår suksessformel er å kombinere eiendoms-, konsept-, og byutvikling forteller Espen Thøgersen, grunnlegger og konsernleder i Urban Jungle. Disse tre faktorene har over tid vist seg å skape merverdier for både gårdeiere, leietakere, og ikke minst områdene rundt. De senere årene har vi jobbet med utviklingen av mange store bygulvsprosjekt og det er helt klart at bygulv som er utviklet med en gjennomtenkt plan og et klart konsept fra starten av skaper merverdier for alle parter, tilføyer Thøgersen.

Involvert i profilerte bygulvsprosjekt

Rådgivningsplattformen til Urban Jungle har de senere årene jobbet med utviklingen av bl.a. bygulvene på Middelthunet (Obos/Veidekke) og Munch Brygge (Stor-Oslo Eiendom). Thøgersen forteller at mye av suksessen i disse prosjektene er et resultat av at man var med allerede fra konseptutviklingsfasen og fikk jobbet med designoptimalisering, programmering, etc.

Leietakerbasert bygulvsutvikling

Magnus Reite, som har ledet utleieavdelingen til Urban Jungle de senere årene, forteller at suksessen til Urban Jungle i stor grad er et resultat av at man inkluderer potensielle leietakere allerede i konseptutviklingsfasen. Ifølge Reite, så er det mange utviklere som tror de vet hva potensielle leietakere vil ha, designer prosjektene sine dertil, og til slutt blir overrasket når drømmeleietakerne ikke er interessert når lokalene står ferdig. Thøgersen tilføyer at det til syvende og sist er leietakerne, og deres respektive konsept, som i stor grad definerer om et bygulv blir en suksess eller ikke, da det er de som skaper liv og aktivitet.

One stop shop

Reite forteller at Urban Jungle har blitt en «one-stop-shop» og at flere og flere kunder setter bort hele bygulvsutviklingen til Urban Jungle. Våre tjenester inkluderer alt fra a-å, inkludert markedsanalyser, konseptutvikling, bistand med planprosesser, designoptimalisering, programmering, utvikling av leietakermiks, prosjektering, prosjektutleie, drift, og forvaltning.

Reite avslutter med at det eksisterer andre miljøer som kan bistå med designoptimalisering av bygulv, men det er få, om noen, som har det leietakernettverket Urban Jungle har, og som kan basere sine synspunkt på fakta fra de som faktisk skal drive sine virksomheter i lokalene etter ferdigstillelse.

Komplett bygulvsutvikler

Urban Jungle-gruppen tilbyr tjenester innen investering, utvikling, forvaltning, rådgivning (prosjekt- og områdeutvikling), utleie, pop ups, og aktivisering. Urban Jungles kompetanse er rettet mot utvikling og forvaltning av næringslokaler på gateplan samt aktivisering av gater og handelsområder. Dette gjør Urban Jungle til en av Norges mest komplette leverandører av tjenester rettet mot utvikling av urbane bygulv, fremholder selskapet avsutningsvis i pressemeldingen.

Om Urban Jungle Gruppen

Urban Jungle er en av Norges ledende eksperter innen nabolagsutvikling. Vår kompetanse er først og fremst rettet mot utvikling og forvaltning av næringslokaler på gateplan samt aktivisering av gatene og nabolagene rundt. Urban Jungle-gruppen tilbyr tjenester innen investering, utvikling, forvaltning, rådgivning, utleie, pop ups, og aktivisering. Dette gjør Urban Jungle til en av Norges mest komplette leverandører av tjenester rettet mot utvikling av urbane bygulv og byrom.

Powered by Labrador CMS