Miljømerking Norge, som forvalter de offisielle miljømerkene Svanemerket og EU Ecolabel, har fått ny styreleder: Lucie Katrine Sunde-Eidem.

Ny styreleder i Miljømerking Norge

– Tiden for å engasjere seg mer i miljø er nå, sier påtroppende styreleder i Miljømerking Norge, Lucie Katrine Sunde-Eidem.

Publisert

Med bakgrunn fra organisasjonspsykologi, HR-arbeid og politikk gleder hun seg til å gjøre det enklere å velge miljøvennlig og bidra til grønn innovasjon og verdiskaping i regi av Norges offisielle miljømerke.

Solid bakgrunn

Barne- og likestillingsdepartementet oppnevnte nylig den 37 år gamle Lucie Katrine Sunde-Eidem til ny styreleder i Miljømerking Norge, som forvalter de offisielle miljømerkene Svanemerket og EU Ecolabel i Norge. Sunde-Eidem jobber til daglig som HR-direktør i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge og er bystyrerepresentant for Venstre i Trondheim, der hun bor sammen med mann og to barn. Sunde-Eidem er utdannet innen ledelse og organisasjonspsykologi, og synes det er svært spennende å jobbe med utvikling av organisasjonen og de ansatte.

Hvorfor har du lyst til å være styreleder i Miljømerking?
– Dette styrevervet har jo et oppdrag som er større enn i en ren kommersiell virksomhet, og det tiltaler meg. Jeg vil være med på å gjøre det lettere å velge miljøvennlig og å bidra til klokere forbruk, grønn innovasjon og verdiskaping. Tiden for å engasjere seg mer i miljø, den er nå, sier Sunde-Eidem.

Sunde-Eidem trekker også fram at styrets brede sammensetning er noe som appellerer til henne. I Miljømerkings styre er det nemlig representanter fra både Forbrukerrådet, Virke, miljøorganisasjoner, miljømyndigheter, LO, NHO og handelen. Sunde-Eidem har god erfaring med å jobbe i tverrfaglige team, og synes det er spennende å finne ut hva som motiverer folk og hva som gir et godt samhold.

Hvor miljøengasjert er du, og hva er de viktigste miljøsakene for deg?
– Det viktigste for meg at det skal bli lettere å velge miljøvennlig for folk flest. Da er det viktig å fremme kunnskap og bevissthet om hva som er de gode miljøvennlige valgene. Og her spiller Svanemerket en viktig rolle. I et overordnet samfunnsperspektiv er det viktig å ha ordninger som belønner de gode, grønne valgene. Gode incentivordninger som fremmer grønne gode valg er også viktig, sier Sunde-Eidem.

Svanemerket

Hva slags forhold har du til Svanemerket?
– Jeg har jo kjent til Svanemerket som har en sterk posisjon i markedet, men det blir en del å sette seg inn i, også. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med alle de 30 ansatte i Miljømerking Norge som har jobbet frem Svanemerkets sterke posisjon. At merkeordningen inngår i et nordisk samarbeid er også en positiv driver for å skape både mer engasjement og bærekraft på tvers av landegrenser, sier den nye styrelederen.

Hva var det siste svanemerkede produktet du kjøpte?
– Det var vel vaskepulver.

Hvor er Svanemerket om ti år?
– Om ti år har Svanemerket blitt enda bedre kjent. Det nordiske samarbeidet har blitt enda viktigere, og Miljømerking er en organisasjon som vokser og blir stadig mer aktuell. Jeg tror også vi om ti år sertifiserer produkter innen flere bransjer enn i dag, og at forbrukerne er mer bevisst på å bruke svanen i det daglige, avslutter Sunde-Eidem.

Fakta

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis. Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.

 

Powered by Labrador CMS