Shoppingen stiger betraktelig i Norge for annen måned på rad.
Shoppingen stiger betraktelig i Norge for annen måned på rad.

Nytt byks oppover for detaljhandelen

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 2,8 prosent i mai, etter en oppgang på 4,8 prosent måneden før, viser tall fra SSB.

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser en solid vekst i det sesongjusterte omsetningsvolumet for mai, skriver SSB. Dette kommer etter en særdeles sterk april. Som en følge av koronaviruset og restriksjoner i forbindelse med dette ser det ut til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum av enkelte varegrupper. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.

Solid vekst for klesbutikker og sportsforretninger

Mange av næringene i detaljhandelen hadde vekst i sesongjustert omsetningsvolum i mai, og noen bransjer skilte seg spesielt ut. Det største bidraget til veksten i detaljhandelen kom fra klesbutikkene. Dette kommer etter en kraftig nedgang i mars for denne bransjen, etterfulgt av vekst i april. Omsetningsvolumet for klesbransjen er imidlertid fortsatt betydelig lavere enn det var før koronakrisen. Konsumprisindeksen viste en oppgang i prisene på klær og sko på 0,9 prosent fra april til mai.

Vekst var det også for butikker med salg av sportsutstyr og båter, som fortsetter oppgangen fra april. Mange nordmenn vil tilbringe sommerferien i Norge i år, som trolig har ført til økt salg av tur og fritidsutstyr samt båter. Salg av møbler, optiske artikler og drivstoff bidro også til den samlede oppgangen i mai.

Bransjer som derimot opplevde en nedgang i mai var dagligvareforretninger og netthandel. Dagligvarebransjen hadde en stor økning i omsetningsvolumet i mars, etterfulgt av fortsatt vekst i april. Nivået på sesongjustert omsetningsvolum for denne bransjen er dermed fortsatt svært høyt. Sesongjustert omsetningsvolum for netthandel var ned 11 prosent fra april til mai, men med meget sterk vekst i mars og april for denne bransjen er omsetningsvolumet fortsatt høyere enn før koronakrisen.

Meget stor forskjell på Norge og eurosonen i april

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett fortsatte den kraftige nedgangen i sesongjustert omsetningsvolum for detaljhandelen i april. Nedgangen fra mars til april 2020 var på hele 11,7 prosent. Tall for Norge viste i den samme perioden en oppgang på 4,8 prosent. I vårt naboland Sverige var det ingen endring i denne perioden, og i Danmark var nedgangen på 0,7 prosent.

Powered by Labrador CMS