Ill. foto fra XXL Gulskogen
Ill. foto fra XXL Gulskogen

Fortsatt økt detaljhandel i juli – hjulpet av bøker og sportsutstyr

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,6 prosent fra juni til juli 2020, viser sesongjusterte tall fra SSB. Det skjer etter en rekordhøy oppgang på 5,7 prosent fra mai til juni.

Publisert

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser fortsatt vekst i det sesongjusterte omsetningsvolumet for juli. Veksten i juli er imidlertid beskjeden i forhold til veksten de tre foregående månedene.

Som en følge av koronaviruset og restriksjoner i forbindelse med dette ser det ut til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av betydelig redusert grensehandel. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.

Grunnet behandlingen av mars og påfølgende måneder som ekstremverdier er ikke trendutviklingen etter dette representativ for faktisk utvikling. Trenden har derfor blitt utelatt fra figuren for de seneste månedene.

Salg av bøker og sportsutstyr bidro til vekst

Mange næringer i detaljhandelen hadde vekst i sesongjustert omsetningsvolum i juli. De største bidragene til den samlede veksten kom fra butikker med salg av bøker og sportsutstyr, i tillegg til dagligvareforretninger. Dagligvarebutikkene fortsatte den sterke utviklingen de har hatt gjennom koronapandemien og omsetter nå på rekordhøyt nivå.

Sportsforretningene fortsetter veksten de har hatt siden april. På den andre siden hadde byggevareforretninger, klesbutikker og netthandel nedgang i sesongjustert omsetningsvolum i juli, og bidro dermed til å dempe veksten i totalindeksen.

Varekonsumindeksen for juli, som viser utviklingen i husholdningenes konsum av varer, har også blitt publisert samtidig som Detaljomsetningsindeksen.

Solid økning både i Norge og eurosonen i juni

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en økning i sesongjustert omsetningsvolum fra mai til juni 2020 på 5,7 prosent. Det kommer etter en kraftig økning på 20,3 prosent fra april til mai. Tall for Norge viste fra mai til juni en rekordhøy oppgang på 5,7 prosent. I vårt naboland Sverige var det en økning på 1,5 prosent i denne perioden, og i Danmark var økningen på 0,8 prosent.

Powered by Labrador CMS