Ill. foto: Norges Bank

Økte investeringer i detaljhandelen

Etter en periode med svak utvikling i investeringene økte investeringene i norsk detaljhandel med 12,6 prosent fra 3. til 4. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

Publisert

Det melder SSB: Den langsiktige trenden til de totale investeringene i detaljhandelen har vært nedadgående siden 1. kvartal 2017, men viser nå en positiv utvikling i de to siste kvartalene. Investeringene er imidlertid markert lavere enn ved toppen i 2008, før finanskrisen bidro til en nedgang.

De ujusterte investeringene for 4. kvartal 2018 ligger 6,4 prosent høyere enn tilsvarende kvartal året før. Denne økningen for detaljhandelsinvesteringene skyldtes høyere investeringer i kategoriene biler og transportmidler og maskiner og inventar. Investeringer i biler og andre transportmidler har mer enn doblet seg, men utgjør kun 9 prosent av totale investeringer i 4. kvartal 2018. Investeringer i maskiner og inventar steg med 10 prosent, og utgjør tre fjerdedeler av de samlede investeringene i detaljhandel i 4. kvartal 2018. I samme periode falt investeringene i nybygg og rehabilitering med 30 prosent.

Til tross for en betydelig vekst i andre halvår, så ligger totale investeringer for 2018 som helhet 2,5 prosent lavere enn året før.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS