Den største bidragsyteren til nedgangen var butikker med salg av klær. (Illustrasjonsfoto: Odd Henrik Vanebo)
Den største bidragsyteren til nedgangen var butikker med salg av klær. (Illustrasjonsfoto: Odd Henrik Vanebo)

Svak nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,2 prosent fra september til oktober i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,6 prosent fra august til september. Sterkest medvirkning til nedgangen hadde butikker med salg av klær.

Publisert

Det viser SSBs detaljhandelsindeks som ble publisert fredag. Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har hatt en vekst på 3,2 prosent siden vendepunktet i mai 2016, men trenden har de siste månedene hatt en svakt nedadgående utvikling.

De fleste bransjene hadde nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet i oktober. Den største bidragsyteren til nedgangen var butikker med salg av klær. Bensinstasjoner og butikker med salg av sportsutstyr opplevde også en nedgang i omsetningsvolumet i oktober. Butikker med salg av dagligvarer hadde derimot en økning i omsetningsvolumet i samme periode, og bidro dermed til å dempe den samlede nedgangen.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,9 prosent i perioden august-oktober 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS