Ill.: Colourbox

Tre trender å se opp for

2017 vil merkes av markedsføring mot babyboomere, bedre returordninger for netthandel og fremveksten av VR og AR.

Publisert

Det er tre digitale- og teknologiske trender som bedrifter må se opp for i år:

1. Babyboomerne er tilbake

Babyboomere – de som ble født mellom 1946 og 1964 – utgjør en av de største generasjonene på kloden, og er i tillegg blant de rikeste i flere vestlige land. Ifølge konsulentbyrået McKinsey kommer babyboomerne i USA til å stå bak den største forbruksveksten innenfor kategorier som matvarer (92%), husholdningsartikler (73%) og klær (56%) innen 2018. Derfor virker det helt logisk at markedsførere også bør vie større oppmerksomhet til nettopp babyboomerne. De smarteste bedriftene har begynt å legge merke til at denne målgruppen har større kjøpekraft enn de andre.

Vi kan allerede se tegn til at babyboomerne har stor innflytelse på flere bransjer hvor alder spiller en rolle, og særlig når det gjelder å heve livskvaliteten. For pensjons- og forsikringsbransjen vil det for eksempel bli stadig viktigere å imøtekomme nye behov og tilpasse tjenestetilbudet i henhold til babyboomernes endrede livssituasjon.

Helsetilbydere ser ut til å kunne tjene stort på babyboomernes positive holdning til ny teknologi, slik som tele-helse, mobil-helsetjenester og «wearables». Det er bred enighet om at digitalisering av helsetjenester kommer til å kutte kostnader, men det vil ikke minst gjøre flere av tjenestene bedre for pasientene også. De bedriftene som best klarer å møte babyboomernes behov kommer til å øke markedsandelen sin, og de vil også kunne ta seg godt betalt for alle de nye ekstratjenestene de kan tilby.

Nøkkelen ligger naturligvis i å forstå hva babyboomerne er mest interessert, og deretter tilby funksjoner og oppgraderinger som appellerer til denne målgruppen – men uten å skremme bort yngre kjøpere. Å utnytte salgspotensialet blant 55-70-åringer krever imidlertid en forståelse av deres erfaringer som ligger dypere enn det de fleste bedrifter har, og som ofte baserer seg på fokusgrupper eller ren dataanalyse. Det innebærer i stedet å gjøre et skikkelig dypdykk i hva det vil si å være en del av den eldre garde i dag, og finne ut hvilke forventninger og forhåpninger de har i årene fremover. For bedriftene som lykkes med å forstå disse behovene ligger veldig godt an.

2. Nettbutikker må være forberedt på flere returnerte varer

Det er beregnet at salg som blir gjort via nettbutikker kommer til å være verdt 16,4 billioner kroner i år på verdensbasis, med Storbritannia, Kina og Norge på salgstoppen. Tallet er ventet å øke til 19,1 billioner kroner i 2017. For butikkene vil dette bety at salgsøkningen forsetter, men samtidig kan et sterkt økende antall varer som kjøpes på nett også medføre en belastning på deres nettsider, logistikk, levering og returordning. Etterspørselen vil nødvendigvis ikke bare være hjemlig; På grunn av Internetts globale rekkevidde vil også folk fra andre land besøke nettsidene deres – på jakt etter billigere eller bedre tilbud enn de har tilgang til i sitt eget land.

Fordi shoppingkulturen på nett gjør det mulig å «kjøpe nå og returnere varene senere», ser vi at stadig flere kjøper når prisen er lav, og heller leverer tilbake det de likevel ikke vil ha – eller som ikke

passer – på et senere tidspunkt. Sannsynligvis betyr denne trenden at volumet av returnerte varer vil fortsette å øke kraftig, og det kan by på logistiske problemer for en del nettbutikker.

De dyktigste bedriftene i dag er klare over på at netthandelen er i endring, og planlegger for at volumet returnerte varer vil komme til å øke. De legger store ressurser i å lage en god returordning, og inkluderer den i bredere forretningsmodell hvor målet er å skape større kundetilfredshet. En sømløs og problemfri returordning vil være avgjørende for nettbutikkenes suksess i år – og i årene som kommer.

3. Verdien av VR og AR

For mange er Virtual Reality (VR) fortsatt noe som bare hører hjemme i science fiction eller i spillverdener. Nå har det imidlertid skjedd et veldig merkbart skifte som åpner for nye muligheter også i den virkelige verden, både for kunder og bedrifter. For eksempel gjennomførte kirurger fra London Royal Hospital verdens første operasjon ved hjelp av VR i 2016, samt at innholdssjefen til Oculus VR i sommer avslørte at en ny VR-programvare snart er på trappene – som totalt vil forandre måten vi forholder oss til VR.

VR-teknologi fremstår nå som et foretrukket valg til andre formål enn underholdning, deriblant skreddersydde opplevelser som live-arrangementer, eller i undervisningsøyemed. Det er ingen hemmelighet at i alle yrker eller bransjer, vil evnen til å tilegne seg ny kunnskap være sentralt for både utdanning og opplæring.

Den plutselige populariteten som mobilspillet Pokémon GO opplevde høsten 2016, demonstrerer hvilket potensial som ligger i Augmented Reality (AR). Teknologien omfatter imidlertid mye mer enn spill. Kirurger i enkelte land har allerede begynt å bruke AR i forbindelse med operasjoner for å vise en digital 3D-modell av kroppsdelen de skal operere.

I løpet av 2017 kan VR og AR få sitt virkelig store gjennombrudd på tvers av bransjer, samt at teknologiene tas i bruk til mange nye formål. For de aller fleste bedrifter er det likevel ikke noe poeng å «satse alt» på VR eller AR riktig ennå. De vil derimot gjøre det lurt i å vie disse teknologiene litt oppmerksomhet nå – om så bare for å ta del i denne spennende læringsperioden i en forretningsverden som blir stadig mer digital, uforutsigbar og konkurransepreget. For å gjøre dette, bør bedriftene samarbeide med eksperter på området for å finne en måte å kombinere strategi, design og teknologi sømløst, enten ved å inkludere det i eksisterende forretningsstrategier eller lage nye.

Av: COGNIZANT

Powered by Labrador CMS