Tord Dale blir ny leder for bærekraft i Virke.

Virke ansetter bærekraftsstrateg

Tord Dale, tidligere politisk rådgiver og statssekretær og partner i klimarådgivningsselskapet Fo°tprint, blir ny leder for bærekraft i Virke.

Tord Dale erstatter Camilla Skjelsbæk Gramstad, som begynner i en nyopprettet stilling som bærekraftssjef i Elkjøp Nordic.

Han var statssekretær og politisk rådgiver i Helsedepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet i regjeringen Stoltenberg, og har også vært daglig leder for klyngeorganisasjonen Maritimt Forum.

Dale begynner i jobben 6. januar og kommer nå fra stillingen som partner i klimarådgivningsselskapet Fo°tprint. De siste årene har han særlig jobbet med klimaomstilling for kunder i matbransjen i Norge, og han har lang og bred erfaring fra bærekraftsarbeid.

– Selv om det ikke var målet, har jeg vel jobbet med grønn omstilling siden jeg startet i Fiskeri- og kystdepartementet i 2012. Da kom vi opp med ideen om grønne oppdrettskonsesjoner. Jeg startet i Maritimt Forum høsten 2014, samtidig som oljeprisen gikk i bunn. Det traff naturligvis både rederier, skipsverft og leverandører hardt. Alvoret og behovet for en langsiktig omstilling av en tungt oljebasert økonomi ble virkelig tydelig, sier Tord Dale.

For Virkes medlemmer i handels- og tjenestenæringen er omlegging til en mer sirkulær økonomi er den store utfordringen – og muligheten – de neste ti årene. Hvis vi lykkes er det store gevinster å hente: En studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak, viser at vi kan skape milliardverdier og flere tusen nye arbeidsplasser i Norge ved å sørge for at byggevarer, tekstiler, møbler og elektronikk brukes mer enn én gang.

– Mot slutten av 2020 kommer Klimakur 2030 fra regjeringen, og neste år kommer den varslede sirkulærstrategien. Så kommer det en plan for tiltak på avfallsområdet. I tillegg ruller EU nå ut sin enorme pakke med både virkemidler og krav som næringslivet må forberede seg på. Dette vil påvirke virksomhetene i handels- og tjenestenæringen tungt, men potensialet er også stort. Jeg ser frem til å bidra til at Virkes medlemmer hevder seg i møte med tøff, internasjonal konkurranse, sier Dale, som mener de små- og mellomstore virksomhetene er avgjørende for at vi lykkes med omstillingen.

– De fleste virksomhetene i Norge har færre enn 20 ansatte. Det er her de fleste jobber og det er disse virksomhetene som leverer varer og tjenester til de fleste av oss. De har ikke råd til å holde seg med en egen bærekraftsavdeling, men viljen og evnen til omstilling er stor. Hvis vi skal lykkes må vi ha disse virksomhetene og de som jobber der med.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, er glad for at Dale takket ja til å lede det som er et viktig satsingsområde for Virke i årene som kommer.

– Åtte av ti nordmenn jobber i handels- og tjenestenæringen, og det vil bare bli flere. Det betyr at denne næringen er helt sentral for den omstillingen vi skal gjennom. Virke er og skal være en pådriver i arbeidet med å sørge for at norske virksomheter både omstiller seg og styrker sin konkurransekraft. Her kommer Tord til å spille en viktig rolle, sier Horneland Kristensen. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS