Konsernsjef Tone Wille har lagt fram tidenes beste resultat for Posten.

Netthandel og hjemlevering ga Posten tidenes resultat

- Vi har lagt bak oss et veldig sterkt år hvor den kraftige økningen i netthandelen har vært den sterkeste driveren, sier konsernsjef Tone Wille.

Publisert

Posten har lagt bak seg et inneholdsrikt og veldig hektisk år. Konsernsjef Tone Wille la fredag frem tidenes beste driftsresultat for Posten.

Posten fikk et justert driftsresultat i 2020 på 1 423 mill. kroner, en forbedring på 614 mill. kroner sammenlignet med 2019. Dette er Postens beste driftsresultatet noensinne.

Omsetningen i 2020 ble 23 996 mill. kroner, en nedgang på 216 mill. kr. Organisk vekst ble 1,0 prosent for konsernet. For logistikksegmentet var organisk vekst 7,6 prosent.

- Vi har lagt bak oss et veldig sterkt år hvor den kraftige økningen i netthandelen har vært den sterkeste driveren. Vi har over flere år investert i terminaler og nye leveringsløsninger og var godt posisjonert da veksten i netthandelen skjøt fart i fjor. Vi har tjenester som er relevante i folks hverdag. Vi har tro på fortsatt vekst i netthandelen og gjør nye investeringer for å øke kapasiteten og sikre at våre kunder skal få raske og klimavennlige leveranser i hele Norden, sier Tone Wille.

Posten hadde en justert driftsmargin i 2020 på 5,9 prosent mot 3,3 prosent i 2019. Logistikksegmentet, som inkluderer netthandelen, hadde en betydelig resultatfremgang med 805 mill. kroner, fra 462 mill. kroner i 2019 til 1 268 mill. kroner i 2020. Resultatet påvirkes positivt av den sterke veksten i pakker fra netthandel og hjemlevering, i kombinasjon med økt kostnadseffektivitet i driften. Pakker fra netthandelen økte med hele 48 prosent i fjor.

Postsegmentet hadde en resultatnedgang på 310 mill. kroner som følge av forsterket volumfall og endte på 326 mill. kroner i 2020. Adressert post falt med 19 prosent i 2020. Posten må tilpasse seg nye brukerbehov og gjennomførte i 2020 den største omleggingen i konsernets historie med overgang til brevomdeling annenhver dag.

Pandemien har preget konsernet i 2020. Post og vareleveranser er viktige samfunnsfunksjoner, og etterspørselen etter Postens tjenester økte kraftig. Konsernet har det siste året demonstrert høy innovasjons- og tilpasningsevne ved raskt å svare på nye kundebehov og hurtig utvide tjenestetilbudet med vekt på enkel, fleksibel og kontaktfri levering.

Konsernet har styrket sine markedsposisjoner i Norden, og Postens omdømme er innenfor topp-10 i Norge.

- Jeg vil berømme våre medarbeidere, ledere og tillitsvalgte og takke for ekstra innsats i 2020. Vi har oppnådd historiens beste resultat i et år hvor koronapandemien har herjet og ført til betydelig usikkerhet. Vi har lyktes med å håndtere smittevern, operasjonelle utfordringer og samtidig levert høy kvalitet. Det har ført til at kundene er mer fornøyde enn noen gang, sier konsernsjef Wille.

Powered by Labrador CMS