Bildet med kjøpesentersymbol ved veien i Sverige, som handelsforeningen brukte i forslaget de fremmet i 2014, og som vant igjennom etter seks år.

Åpner for veiskilt med navn til kjøpesentre

Statens vegvesen/Vegdirektoratet har i år godkjent et vegvisningssymbol for kjøpesenter. Symbolet kan brukes sammen med navn på kjøpesenteret.

Publisert

Søknader stiles til veiens eier. Rykkinn Senter er først ute, og Norwegian Outlet Stavanger vil nå også melde seg på.

Vegvesenets veivisningssymbol for kjøpesenter som siden januar i år er offisielt, kan brukes sammen med navn på kjøpesenteret.

Det var en lokalforening som bokstavelig talt leget vei i vellinga: Helt siden 2014 har Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening kjempet for å få egne skilt som viser vei til kjøpesentre. Etter seks år har de endelig vunnet gjennomslag, kunne Budstikka nylig melde.

Må være lett å finne

– Begrunnelsen fra 2014 står seg enda bedre når det gjelder både det sikkerhetsmessige og aktualiteten, sier en meget tilfreds Jan-Fredrik Larsen i handelsstandsforeningen til Retailmagasinet.

– Det er utrolig viktig at det er lett å finne de fysiske forretningene i seg selv, fordi de utgjør grunnstammen i det god møteplassene som vi alle nyter godt av, fremholder Larsen.

Og ikke minst viktig: Gjennomslaget er landsdekkende, poengterer han.

Måtte overbevise

Det har vært viktig å overbevise veimyndighetene om at mange trafikanter ser etter skilt som viser vei til kjøpesentre.

Jan Fredrik Larsen

– Det har vært kurant med egne skilt eksempelvis til hotell, næringspark/industri, men altså ikke til kjøpesentre – før nå. Og det er bra! Det har muligens vært en underkjennelse av kjøpesentrene som viktige møteplasser for oss alle. Derfor jubler vi for gjennombruddet, sier Jan-Fredrik Larsen.

Foreningen har i mange år hatt gående en samtale og noen møter med kommunene hvor foreningen på medlemmenes vegne har bedt om at det kan settes opp skilt som viser til det enkelte sentrum med forretninger. Ønsket har som sagt vært et opplegg med skilting tilsvarende de henvisningsskiltene som tillates brukt langs veiene som viser til industri- og næringsparker og hotell: en enkel skilting med et lettfattelig symbol og med navneskilt til senter, sier Jan-Fredrik Larsen til Budstikka.

Vegvesenet bekrefter

Rådgiver i Vegvesenet Unni Bukkøy Lodden bekrefter overfor Retailmagasinet:

– Det er riktig det Budstikka melder, at Statens vegvesen, Vegdirektoratet, i år har godkjent et vegvisningssymbol for kjøpesenter. Symbolet kan brukes sammen med navn på kjøpesenteret. Kjøpesenter som ønsker vegvisning til sitt senter kan søke vegeier om dette. Det er vegeier, det vil si enten Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen som godkjenner skilting, produserer og setter opp slike skilt.

Bukkøy Lodden viser til utdrag fra bestemmelsene om bruk av symbolet: «Med kjøpesenter menes en samling av butikker innen detaljhandel på ett sted som markedsføres som en enhet under et eget navn, samt varehus innen detaljhandel som tilbyr et bredt spekter av varer. Symbolet kan suppleres med senterets navn.»

– Noen som allerede har søkt?

– Rykkinn senter har søkt og vil antagelig få innvilget søknaden. Søknaden er behandlet av Viken fylkeskommune ettersom det gjelder skilting fra fv. 160. Statens vegvesen vil fatte skiltvedtak på bakgrunn av Vikens vurdering og anmodning ettersom skiltmyndigheten for trafikkskilt på fylkesveger fortsatt ligger hos Statens vegvesen, opplyser Unni Bukkøy Lodden.

Norwegian Outlet Stavanger vil søke

Retailmagasinet orienterer en av mange senterledere som har kjempet for god veiskilting, men som har måttet gi tapt, om gjennombruddet:

– Du kan være helt sikker på at vi skal søke! Dette er virkelig gode nyheter!

Anker Wiinberg, Destination Manager ved Norwegian Outlet Stavanger på Ålgård, kan ikke skjule sin begeistring overfor Retailmagasinet. I fjor vår kunne Retailmagasinet melde: Norwegian Outlet Stavanger på Ålgård resignerer etter en 18 måneder seig kamp for å få veiskilt ved E39. Forskjellsbehandling til tross, det siste avslaget tas nå til etterretning.

– Denne saken har jo pågått siden åpning av senteret i april 2016. Vi søkte, fikk avslag og anket i flere instanser og til slutt helt opp til Vegdirektoratet.

Mange har til nå gitt opp: Norwegian Outlet Stavanger på Ålgård resignerte i fjor etter en 18 måneder seig kamp for å få veiskilt ved E39. Nå skal de søke på ny.

– Kommunens ordfører tok også initiativ til et møte med Statens Vegvesen fordi en konsekvens av vår etablering medførte økt trafikk gjennom tettbebygd strøk med skoler/barnehager etc. Vi hadde et møte hos Statens Vegvesen 12. februar 2019, der vi møtte med vår advokat samt styreleder i tillegg til meg og fremla vår argumentasjon og dokumentasjon i håp om en ny saksbehandling. Men vi skjønte fort at beslutningen var tatt, og kort tid etter kom som ventet nok et avslag, uttalte Anker Wiinberg i fjor vår.

Men nå skal de søke igjen.

Powered by Labrador CMS