Teknikmagasinet
Teknikmagasinet legger ned både i Norge og Sverige. Ill. foto.

Release AS og Teknikmagasinet melder oppbud

Release AS – herunder Teknikmagasinet i Norge og Sverige – har i dag begjært oppbud. 150 ansatte i Norge og 220 ansatte i Sverige blir berørt.

Release selger forbrukerelektronikk og brukte mobiltelefoner i butikker og gjennom netthandel i Norge og Sverige. I en pressemelding varsles det at selskapet i dag melder oppbud.

Selskapet har opplevd krevende markedsforhold i 2023, og har måttet håndtere fallende etterspørsel samtidig med en krevende omstilling av ulønnsomme butikker. Den negative utviklingen ble ytterligere forsterket gjennom andre halvår 2023, med lavere besøk og omsetning enn forventet i selskapets butikker. Release har særlig slitt med de krevende makroøkonomiske forholdene, som har gitt betydelig svakere resultater i den eldre og mer tradisjonelle delen av virksomheten.

Administrerende direktør i Release/Teknikmagasinet André Sjåsæt forteller at de ansatte torsdag morgen har blitt informert om at selskapet har begjært oppbud. Totalt vil 150 ansatte i Norge og 220 ansatte i Sverige bli berørt.

– Dette er en trist dag for oss alle, både ansatte, leverandører, samarbeidspartnere, kreditorer og aksjonærer. Fokuset vårt nå er først og fremst å ta vare på de ansatte. Vi har jobbet hardt for å unngå dette utfallet, men det er dessverre klart at den svake markedsutviklingen har gjort omstillingsprosessen vi var inne i langt mer krevende enn forutsett, sier Sjåsæt.

Selskapet har levert inn sine oppbudsbegjæringer i dag og forventer disse godkjent i løpet av dagen. Da vil det avklares hvem som blir bostyrer for de respektive selskapene i Norge og Sverige.

Powered by Labrador CMS