Forbrukertilliten styrket i november

Forbrukertillitsindeksen (CCI) er på minus 3,7 poeng i november, 1,3 poeng høyere enn i oktober, viser Opinions tillitsmåling for november.

Publisert

Indeksen er 0,7 poeng lavere enn for ett år siden. Fjerde kvartal ligger an til å bli kvartalet med den laveste CCI, og som i fjor ser CCI ut til å bli svakere i andre enn i første halvår.

– I oktober falt tre av de fire indikatorene som utgjør forbrukertillitsindeksen markant, deriblant troen på landets økonomi om 12 måneder. I november er det denne indikatoren som øker mest, og er tilbake på samme nivå som i september. Med denne økningen ligger den noe under gjennomsnittet av de 11 målingene som er gjennomført i år. Troen på norsk økonomi er svakere i andre enn i første halvår, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

– Gjennom 2019 er det flere som har oppgitt at de tror landets økonomi vil være dårligere enn bedre om 12 måneder, et funn som henger sammen med uroen i internasjonal økonomi, det være seg handelskonflikter, konsekvenser av Brexit, men også signaler om trangere tider for norsk økonomi som følge av utsikter til økte utgifter og reduserte inntekter, sier Høidahl.

– Selv om det går godt i norsk økonomi, at flere kommer i jobb og sysselsettingsandelen stiger, synes norske forbrukere å ta til seg signalene om kutt i vekstanslaget for 2020 og et trangere budsjett for 2021, og dermed være nøkterne i sin tro på norsk økonomi, sier Henrik Høidahl i Opinion.

Powered by Labrador CMS