Forbrukertilliten på sitt høyeste siden juli

Tre av fire tillitsindikatorer er markant høyere i januar.

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) for januar er på minus 1,9 poeng, mot minus 3,0 poeng i desember, viser årets første tillitsmåling fra Opinion. Endringen fra forrige måned er signifikant, og CCI er med det på sitt høyeste nivå siden juli i fjor. Den er imidlertid lavere enn for ett år siden, da den var på minus 0,5 poeng. Fjerde kvartal i fjor var kvartalet med den klart laveste CCI.

– Tre av de fire indikatorene som til sammen utgjør forbrukertillitsindeksen øker markant i januar. Det er spesielt vurderingen av egen økonomi nå sammenlignet med for ett år siden som får et oppsving. Denne indikatoren er nå på sitt høyeste siden juli i fjor, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

– Samtidig øker troen på egen økonomi om 12 måneder markant, og er med det på sitt høyeste nivå siden desember 2017. Forbrukerne melder også om at husholdningens finanser er styrket, og sannsynligheten for sparing, og dermed økt formue, er på sitt høyeste siden oktober 2018. Flere forhold peker dermed i retning av mer optimisme knyttet til privatøkonomien.

– Også troen på landets økonomi får et markant oppsving fra desember til januar, men her er det fortsatt flere som tror at landets økonomi vil være dårligere enn bedre om 12 måneder. Det er også fortsatt flere som tror at arbeidsledigheten vil være høyere enn lavere om ett år. Oppmerksomhet omkring utsiktene til svakere økonomisk vekst i Norge og uro internasjonalt ser ut til å påvirke forbrukerne, men det rammer i mindre grad troen på egen økonomi, et mønster vi har sett over tid, sier Henrik Høidahl i Opinion.

Powered by Labrador CMS