Tilbakeslag for forbrukertilliten

Forbrukernes tillit til landets økonomi og arbeidsmarkedet falt siste måned.

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) økte fra 2,9 poeng i desember til 6,5 poeng i januar. Men i februar faller CCI tilbake til 2,9 poeng, viser februar-målingen til Opinion. Bortsett fra i desember i fjor, så har ikke CCI vært lavere enn siden november 2016. Tillitsindeksen er nå 6,2 poeng lavere enn for ett år siden. Indeksen falt kvartal for kvartal i fjor.

– Målingen vitner om at det blant norske forbrukere er knyttet en del usikkerhet til utviklingen av norsk økonomi og arbeidsmarkedet de kommende tolv månedene. Forbrukertillitsindeksen har falt markant det siste året, og det er spesielt disse to indikatorene som har bidratt til det. Usikkerheten blant forbrukerne utover i 2018 kunne blant annet forklares med vedvarende uro i verdensøkonomien, usikkerhet knyttet til internasjonale handelsavtaler, samt utsikter til høyere renter og fallende oljepriser, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion.

– I februar er det 19 prosent som tror at situasjonen for norsk økonomi vil være litt eller mye bedre, ned tre prosentpoeng fra januar, mens 31 prosent tror den vil være litt eller mye dårligere, opp fem prosentpoeng fra forrige måned. Det er også noen flere som tror at arbeidsledigheten vil være høyere enn lavere om tolv måneder. Siden mars 2017 er det kun i desember i fjor og nå i februar at det er flere som tror på høyere enn lavere arbeidsledighet.

– Kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for å kjøpe større forbruksgoder, bil og bolig, faller i likhet med CCI i februar. Denne indeksen hadde som CCI en fallende tendens gjennom 2018.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og sannsynligheten for sparing de kommende tolv månedene.

Powered by Labrador CMS