Forbrukertilliten økte i april

Troen på landets økonomi er på sitt sterkeste siden juli 2018.

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) falt i februar og mars, men øker markant i april, til minus 1,7 poeng, viser den siste tillitsmålingen til Opinion. CCI er nå 3,1 poeng lavere enn for ett år siden, og den er 1,2 poeng under gjennomsnittet av de tolv målingene i 2018. Forbrukertillitsindeksen var markant lavere i andre enn i første halvår i fjor.

– Tre av fire indikatorer har en positiv utvikling, og det er særlig tilliten til landets økonomi om 12 måneder som bidrar til å trekke den samlede forbrukertilliten opp i april, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion. Kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for å kjøpe større forbruksgoder, bil og bolig, samt oppussingsplaner, øker i likhet med CCI i april.

Ny beregningsmetode: CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av husholdningens økonomi nå og om 12 måneder, forventninger til landets økonomi om tolv måneder og husholdningens kjøp av større forbruksgoder om tolv måneder.

Ny beregningsmetode

EU-kommisjonen har publisert CCI for medlemsland (og senere kandidatland) siden 1970-tallet. Nåværende beregningsmetode ble etablert i 2001, og det er denne metoden Opinion har støttet seg på for å utarbeide CCI for Norge – sammenlignbar med land i EU/eurosonen. Fra og med januar 2019 har EU- kommisjonen, etter en evaluering av fem mulige alternativ, kommet fram til en ny beregningsmetode for CCI («Micro-and-Expectations-Mix»). Til grunn for ny CCI ligger de fire indikatorene landets økonomi om 12 måneder, egen økonomi nå, egen økonomi om 12 måneder og kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder. EU-kommisjonen har oppdatert historiske CCI-data i henhold til ny beregningsmetode. Fra og med april har Opinion gått helt over til å bruke ny CCI- metode. Historiske CCI-tall er oppdatert i henhold til ny metode.

Powered by Labrador CMS