Butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var i første halvår 23,3 milliarder, en økning på rundt 2 % på sammenlignbart areal. (Foto: Olav Thon Gruppen)

Thon fornøyd med 1. halvår

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. halvår et resultat før skatter på 1.476 millioner kroner.

Publisert

– Sammenlignet med første halvår i fjor er resultatet noe lavere, men nedgangen forklares av lavere verdiøkning på eiendomsporteføljen. Resultatet før verdiendringer og skatter øker med 9 % fra i fjor, og vi er godt fornøyd med en betydelig resultatvekst før verdiendringer og skatter, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Investeringer og eiendomsprosjekter

Samlede nettoinvesteringer i 1. halvår var 689 millioner kroner, mot 946 millioner kroner i fjor. Det er mange prosjekter under oppføring, og det er ikke foretatt større eiendomskjøp så langt i 2018.

– Flere av våre største kjøpesentre er under utvidelse, og i løpet av høsten 2018 vil både Lagunen Storsenter i Bergen, Amfi Moa i Ålesund, Oasen Storsenter i Haugesund og Amfi Steinkjer utvides med betydelig areal. Kjøpesentrene vil få et utvidet vare- og tjenestetilbud, noe som er viktig for å møte den økte konkurransen fra netthandel, sier Sperre.

– I tillegg ferdigstilles det i høst nye byggetrinn i byutviklingsprosjektet vårt på Storo i Oslo. I mars åpnet Norges største kinosenter, Odeon Oslo, og i juni ble første del av boligprosjektet ferdigstilt. I september 2018 åpner det nye konferansehotellet Thon Hotel Storo og resterende del av byggeprosjekt med nye handels- og serveringslokaler ferdigstilles utover høsten 2018 og vinteren 2019, forteller Sperre.

7 av Norges 9 største kjøpesentre

Olav Thon Eiendomsselskap har i dag 90 kjøpesentre i eie og forvaltning. Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør, og har en solid markedsposisjon. I kjøpesenterporteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter, Sandvika Storsenter i Bærum, og totalt 7 av landets 9 største kjøpesentre.

Butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var i første halvår 23,3 milliarder, en økning på rundt 2 % på sammenlignbart areal. Kjøpesentrenes besøkstall viser nå en positiv utvikling.

Gode fremtidsutsikter

– Vi er godt fornøyd med første halvår. Veksten i norsk økonomi øker og etterspørselen etter næringseiendom i Norge er høy. Konsernets kjøpesentre utvikler seg tilfredsstillende, og kjøpesentrene tilpasses digitalisering av varehandelen både ved bruk av ny teknologi og ved å utvide vare- og tjenestetilbudet på sentrene. Alt i alt synes vi forholdene ligger godt til rette for at vi skal kunne skape betydelige aksjonærverdier også i tiden fremover, sier Arne B. Sperre.

Powered by Labrador CMS