Rasmus Hansson skal lede handelens store miljøsatsing, som skal bidra til å redusere plastforsøpling. (Foto: Handelens Miljøfond/Katrine Lunke)

Skal lede Handelens Miljøfond

Rasmus Hansson er ansatt som daglig leder i Handelens Miljøfond. – Vi har fått en erfaren og kunnskapsrik leder og er svært glade for å få Rasmus Hansson med på laget, sier styreleder Peter Sundt.

Publisert

Handelens Miljøfond er varehandelens nye store miljøsatsing. Ambisjonen er å bli Norges viktigste private bidragsyter for å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast.

Solid miljøfaglig bakgrunn

Rasmus Hansson er biolog og har solid miljøfaglig bakgrunn fra forvaltning og forskning. Han har ledet WWF Norge i 12 år og vært stortingsrepresentant og talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

– Dette gjør meg til optimist. Når hele varehandelen går sammen med forbrukerne om å løse miljøproblemer, da skal vi få til mye. Ambisiøs miljøpolitikk vil alltid være nødvendig, men det er når næringslivet selv tar tak at de store resultatene kommer. Jeg gleder meg fryktelig til å være med på dette, sier Rasmus Hansson.

Truls Hoel fondets økonomisjef

Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017. Eirik Oland har i oppbyggingsfasen fungert som daglig leder. Han har bakgrunn fra Grønt Punkt Norge og vil fortsette som prosjektsjef med ansvar for fondets utlysninger og tildelinger. Truls Hoel kommer fra PwC og går inn i stillingen som fondets økonomisjef.

Alle plastposeselgere bør med

Målet er at alle butikker som selger plastbæreposer blir medlemmer i Handelens Miljøfond. Dagens medlemmer omsetter allerede nesten 90 prosent av alle norske plastbæreposer, og de bidrar med 50 øre per pose til fondet.

Den første åpne utlysningen av midler skjer i november. Fondet vil støtte prosjekter som bidrar til redusert forsøpling, økt ressurseffektivitet og redusert bruk av plastbæreposer.

(Pressemelding)

Om Handelens Miljøfond

Formålet til Handelens Miljøfond er å redusere plastposebruk, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast, som er de samme formål som er nedfelt i et eget EU-direktiv om plastbæreposer. Handelens Miljøfond og Klima- og miljødepartementet har en felles forståelse om hvordan næringslivet kan bidra til å oppfylle kravene fra EU. Handelens Miljøfond er stiftet av de tre store dagligvarekjedene, NHO Service og Handel, Virke og Dagligvarehandelens Miljøforum.

 

Powered by Labrador CMS