NorgesGruppen
NorgesGruppen

NorgesGruppens halvårstall: Et matmarked preget av covid-19

Norske forbrukere har handlet mer dagligvarer innenlands og laget flere måltider hjemme etter pandemiutbruddet. Samtidig har NorgesGruppens virksomheter i servicehandel og serveringsmarkedet hatt betydelige utfordringer i andre kvartal.

Publisert

Driftsinntektene til NorgesGruppen første halvår er på 47 974 MNOK, en økning på 9,4 prosent sammenlignet med første halvår 2019. Driftsmargin (EBIT) er 4,5 prosent, sammenlignet med 4,2 prosent samme tid i fjor. Driftsresultatet (EBIT) er på 2 163 MNOK. Alle tall er ekskl. IFRS 16.

Konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik.
Konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik.

- Jeg er stolt av at våre kunder og ansatte har tilpasset seg nye rutiner i butikkene, og at vi sammen med leverandørene og butikkene våre har klart å opprettholde matvareforsyningen til hele landet i en krevende tid, sier konsernsjef Runar Hollevik. Vi vil fortsette å ha smittevern som høyeste prioritet over hele landet for både kunder i våre butikker og ansatte i alle virksomheter.

I andre kvartal har norske forbrukere handlet mer dagligvarer innenlands som følge av stengte grenseoverganger. Mat på farten og spise ute ble erstattet av måltider i hjemmet. Disse endringene har ført til høyere markedsvekst enn normalt. Dagligvarebutikkene har hatt en vekst på 12,7 prosent per 30. juni 2020 sammenlignet med 1,6 prosent samme periode i fjor (Nielsen). NorgesGruppen hadde en vekst på 13,4 prosent per juni. MENY og KIWI var vekstvinnere på sammenlignbar vekst i markedet med 15 prosent.

Konsernet har i perioden omplassert over 100 medarbeidere som følge av endret aktivitet i virksomhetene. Ca. 800 ansatte har vært permitterte. NorgesGruppens butikker har ansatt ca. 2000 flere midlertidige medarbeidere som følge av covid-19-veksten.

NorgesGruppen søkte ikke kontantstøtte fra myndighetene for sine heleide virksomheter, og gikk inn med kapitalstøtte i enkelte deleide virksomheter i andre kvartal.

Salgsrekorder for norsk mat

Mange matprodusenter har hatt utfordringer første halvår på grunn av redusert aktivitet i kiosk- og serveringsmarkedet. Flere leverandører har likevel klart å opprettholde aktivitetsnivået på grunn av sterk etterspørsel i dagligvarebutikkene. Stengte grenser og bortfall av grensehandel har bidratt til en salgsøkning for norske landbruksprodukter på totalt rundt to milliarder kroner hittil i år.

KIWI har så langt i år satt ned prisen på over 500 av de mest solgte varene tilsvarende en verdi på mange hundre millioner kroner. MENY ga 10 prosent av omsetningen av lokalmat tilbake til produsentene som følge av pandemisituasjonen. Det tilsvarte 10,2 millioner kroner. I tillegg er prisene på over 3.000 lokalmatprodukter redusert.

Ulike konsekvenser for matmarkedet

Matmarkedet er på ca. 300 mrd. kroner, der dagligvarebutikkene utgjør ca. 61 prosent (Virke).

- En gradvis gjenåpning av samfunnet vil føre til en bedret situasjon også for andre deler av matmarkedet, sier Hollevik, som forteller at også NorgesGruppens virksomheter i serverings- og kioskmarkedet har hatt betydelige reduksjoner i etterspørselen som følge av myndighetenes restriksjoner.

Mange har opplevd en bedring på sommeren, men utsalgssteder i de største byene opplever fremdeles redusert handel som følge av at mange har hjemmekontor og færre reiser med offentlig kommunikasjon.

Hollevik understreker at vi fremdeles er inne i en usikker tid, der det blir viktig å se hele året under ett for å vurdere effektene av covid-19-situasjonen. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS