MINDRE MATSVINN: NorgesGruppen har redusert matsvinnet de siste årene. Foto: Yayimages.com

NorgesGruppen har redusert matsvinnet med 19 prosent

NorgesGruppen reduserte matsvinnet med 19 prosent mellom 2015 og 2017, og er dermed på god vei mot å nå målet om å halvere selskapets matkasting innen 2025.

Publisert

– Vi er godt fornøyd med utviklingen. Det er økonomisk og samfunnsmessig viktig å redusere svinnet. Alt for mye spisbar mat går rett i søpla. Det er etisk og moralsk forkastelig, og et miljøproblem som vi skal bidra til å løse, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen.

En viktig årsak til redusert svinn de to siste årene, er at alle kjedene i NorgesGruppen har innført systematisk nedprising av matvarer som nærmer seg holdbar-hetsdatoen. Det er populært blant kundene, og det monner for å redusere matavfallet.

– Et mer «usynlig» tiltak for kundene, er arbeidet vi gjør for å optimalisere vareflyten. Det er kanskje det aller viktigste for at vi skal klare å redusere svinnet videre, og samtidig utnytte råvarene på best mulig måte, sier Hollevik.

Butikkene må ha riktig varetrykk – som i praksis betyr at riktig mengde mat til enhver tid finnes i butikkhyllene for kundene som er innom butikken.

– Hyllene skal være fulle, og tilbudet variert, men varene skal ikke ligge for lenge. I løpet av 2018 vil vi også innføre en ny funksjonalitet i vårt logistikksystem, som gjør det enklere å finne varer som er i ferd med å gå ut på dato, sier Hollevik.

Samarbeid med organisasjoner, og andre samarbeidspartnere som reduserer matsvinnet, er også viktig. NorgesGruppen tok initiativ til etablering av Matsentralen i 2010, og har siden vært samarbeidspartner og bidragsyter. KIWI har blant annet samarbeid med Kirkens Bymisjon, og MENY inngikk samarbeid med Too Good To Go i 2017. Mange butikker i de ulike kjedene har også etablert samarbeid om donasjon av overskuddsmat til lokale organisasjoner i deres nærmiljø.

– Vi lover å fortsette arbeidet med å forfølge hver mulighet for redusert matsvinn i egen drift. Det er i seg selv meningsløst å kaste mat, og gjennom dette arbeidet sørger vi også for en mer effektiv drift. Det er videre et mål for oss at den maten som likevel må kastes, skal gå til dyrefor eller biogassproduksjon. I 2017 gikk 84 prosent av matavfallet til dyrefor eller biogass, målet er 100 prosent innen 2020, avslutter Hollevik.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS