Ill.: Colourbox

Norske forbukere mer usikre enn svensker og dansker

Ifølge Nielsen ligger forbrukertilliten (CCI) i Norge på 82. Våre naboland Danmark (112) og Sverige (90) ligger godt foran oss.

Publisert

Nordmenn er fortsatt usikre med tanke på jobbutsikter. I følge en undersøkelse gjennomført av Nielsen sier 73 prosent av nordmenn at jobbutsiktene de neste tolv måneder er enten dårlige eller mindre bra. Nielsen har spurt 30.000 personer fra over 60 land om deres framtidsutsikter. Til sammenlikning sier hele 58 prosent av danskene at deres jobbutsikter enten er meget gode eller gode.

Til tross for at nordmenn fortsatt er usikre på jobbfremtiden ligger vår tro på fremtiden høyere enn EU-gjennomsnittet: 82 hos oss og 79 i EU.

I den samme undersøkelsen kommer det også frem at hele 42 prosent av oss nordmenn tror at den økonomiske nedgangen vil fortsette neste år. Hva vi tror om fremtiden påvirker det vi gjør i dag, selv om forventningene våre muligens ikke blir innfridd tolv måneder frem i tid.

Nordmenns største bekymringer de neste 6 måneder:

Terrorisme: 29%

Innvandring: 19%

Økonomi: 18%

Helse: 15%

Jobb: 13%

Hvert kvartal gjennomfører Nielsen en global undersøkelse som gir innblikk i forbruksvaner og forbrukernes tro på arbeidsmarkedet og personlig økonomi.

Studien gir en vektet indeks over forbrukernes tillit: «Consumer Confidence Index». Indeks 100 tilsvarer en verdi halvveis mellom «bra» og «ikke så bra».

Powered by Labrador CMS