Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel, er glad for at kompensasjonsordningen er forlenget til oktober.

NHO: Positivt at kompensasjonsordningen er forlenget

– Vi er svært glade for at regjeringen har lyttet til næringslivet, og forlenget kompensasjonsordningen ut oktober, sier sjefen i NHO Service og Handel. Men det er fortsatt for dyrt å permittere.

– Tjenesteleverandører og varehandelen er hardt rammet av krisen, og trenger forutsigbarhet, sier adm. direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Hun ber om at all tvil rundt mulig avvikling av ordningen allerede i august, fjernes.

En rekke bedrifter og bransjer sliter tungt, mer enn et år etter koronatiltakene startet. Særlig innen kantine og flyplass-sikkerhet er det fortsatt svært liten aktivitet, mange permitterte og store økonomiske utfordringer, viser NHO Service og Handels medlemsundersøkelser. Hovedårsaken er myndighetspålagte smitteverntiltak som hjemmekontor og reiserestriksjoner.

– Kompensasjonsordningen dekker ikke alle tap, men er helt klart et viktig bidrag til å redde mange bedrifter over på trygg grunn, sier Kaltenborn.

Ber om at tvil fjernes

Regjeringen ber også Stortinget om fullmakt til å avvikle kompenasjonsordningen etter august hvis behovet da er borte. Kaltenborn mener det er unødvendig, og sender et feil signal.

– Vi tror ikke regjeringen trenger denne fullmakten. Det er all mulig grunn til å tro at mange av våre medlemsbedrifter vil være hemmet av smitteverntiltak også utover høsten, dessverre. En slik fullmakt skaper unødig usikkerhet, og det har bedriftene våre nok av som det er, sier Kaltenborn.

1 av 5 klarer ikke å betale regninger

NHO Service og Handel organiserer 7.400 bedrifter med 110.000 ansatte i handels- og tjenestesektoren. Flere frykter konkurs og flere har likviditetsproblemer enn næringslivet generelt, viser medlemsundersøkelser NHO har gjort jevnlig gjennom korona-krisen. 1 av 7 bedrifter sier det er reell risiko for å gå konkurs, mens 1 av 5 bedrifter sliter med å betale regningene. Framtidsutsiktene på kort sikt er heller ikke så gode: 1 av 3 venter lavere omsetning kommende måned, viser de siste tallene.

Fortsatt for dyrt å permittere

Anne-Cecilie Kaltenborn peker også på at for tjenestesektoren, som er kjennetegnet ved mange ansatte og mindre kostnad til maskiner og bygninger, er et like viktig virkemiddel som kompensasjon for tapte inntekter, å få kortere arbeidsgiverperiode ved permitteringer. I dag må arbeidsgiver betale full lønn de 10 første dagene en ansatt er permittert, selv om det ikke er første gang man permitterer.

– Denne våren har særlig handelsbedriftene våre fått merke hva dette koster, og vi kan dessverre ikke bli overasket hvis det kommer nye pålegg om å stenge ned de neste månedene. Da er det urimelig og ubalansert at arbeidsgiver skal sitte igjen med lønnskostnaden så lenge, avslutter Kaltenborn.

Powered by Labrador CMS